لحظه  بروز رسانی 
ೋღ❤MEHREGANღೋ
شادشاد
ೋღ❤MEHREGANღೋ

تصور کن روزی بهم پیام بدی و جواب ندم! زنگ

1374287_661956157170872_188137601_n.jpgتصور کن روزی بهم پیام بدی و جواب ندم! زنگ بزنی و تعجب کنی چرا جواب نمیدم و روزی دیگه زنگ بزنی و یکی از خانواده ام جواب بده بگه بفرمایید؟ و تو بگی کجایی؟؟! بگه منظورت اون مرحومه؟؟؟؟ چیکار میکنی؟ داد میزنی؟ گریه میکنی؟ اونوقت میگه امروز 4 روزه دفنش کردیم اون لحظه چی میــــــــگی؟ تا وقتی امروز کنارتم سعی کن دوستم داشته باشی چون ممکنه روزی بیاد و من نباشــــــم... دیروز یکی رو دفن کردن امروز یکی و فردا هــــم من... آرررررررررررررررره زندگی همینه

مشاهده همه ی 370 نظر
ೋღ❤MEHREGANღೋ
شادشاد
ೋღ❤MEHREGANღೋ

5ed4de38415e272de1d6aea115e77b24_425.gif


3.gif

مشاهده همه ی 32 نظر
ೋღ❤MEHREGANღೋ
شادشاد
ೋღ❤MEHREGANღೋ

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ . ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ


5ed4de38415e272de1d6aea115e77b24-425

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟
ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ... ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ
ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟
ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟
ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .. ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪ
ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ
ﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ
ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ
ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﻨﮕﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ
ﺷﻢ ..70523.imgcache


67597035960685468598.gif.pagespeed.ce.g4

مشاهده همه ی 88 نظر
ೋღ❤MEHREGANღೋ
شادشاد
ೋღ❤MEHREGANღೋ

لیاقت روی چشمان من بودن را نداشت همان بهتر که زیر

لیاقت روی چشمان من بودن را نداشت همان بهتر

که زیر غریبه ها باشد

gh-love-n1223-4.gif70523.imgcache
67597035960685468598.gif.pagespeed.ce.g4

مشاهده همه ی 40 نظر
ೋღ❤MEHREGANღೋ
شادشاد
ೋღ❤MEHREGANღೋ

به خودت می آیی،   یادت می آید دیگر نه کسی

به خودت می آیی،

 

یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،

 

نه دستی که شانه هایت را بگیرد،

 

نه صدای که قشنگ تر از باد باشد

 

تنهایی یعنی این...


11956375606438990450.gifgh-love-n1223-7.gif

70523.imgcache
67597035960685468598.gif.pagespeed.ce.g4

مشاهده همه ی 45 نظر
ೋღ❤MEHREGANღೋ
شادشاد
ೋღ❤MEHREGANღೋ

لیاقت روی چشمان من بودن را نداشت همان بهتر  که زیر

لیاقت روی چشمان من بودن را نداشت همان بهتر

 که زیر غریبه ها باشد
67454985061273942442.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
ೋღ❤MEHREGANღೋ
شادشاد
ೋღ❤MEHREGANღೋ

 فراموش کردنت کار آسونیه کافی چشامو ببندم و دیگه نفس

 فراموش کردنت کار آسونیه

کافی چشامو ببندم و دیگه نفس نکشم


642176_vGTsDUU0.jpg

مشاهده همه ی 17 نظر