مهروماه
مهروماه

موضوعی تصویرنامه‌ی زیست کنکوربررسی تمام تصویر کتاب های درسی سال

 لینک

1470201693_tasvirname.png
موضوعی تصویرنامه‌ی زیست کنکور

بررسی تمام تصویر کتاب های درسی سال دوم ، سوم و چهارم دبیرستان طرح تست به همراه پاسخ تشریحی از تمام تصاویر کتاب درسی شامل تمامی سوالات تصویری کنکورهای 86 تا 95 آزمونک های کوتاه از هر فصل کتاب درسی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی در اعماق متنآموزش مهارت های Reading با مثال های

 لینک

1399280444_readingcloze.jpg
موضوعی در اعماق متن

آموزش مهارت های Reading با مثال های متنوع آموزش کامل برای پاسخ گویی به Cloze Test بررسی Cloze Test و Reading های کنکور سراسری سال های اخیر طبقه بندی Cloze Test و Reading ها در سه سطح ساده ، متوسط و پیشرفته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی مشتقدر بردارنده‌ی آموزش کامل مفهوم مشتق که در کتاب

 لینک

1392530511_moshtagh.jpg
موضوعی مشتق

در بردارنده‌ی آموزش کامل مفهوم مشتق که در کتاب های ریاضی3، حسابان، ریاضی عمومی تجربی و حساب دیفرانسیل عنوان شده است بررسی سوالات هماهنگ کشوری و مشابه سازی تست های کنکور سراسری پنج سال اخیر به همراه تست‌های تألیفی با پاسخ کاملا تشریحی چیدمان تست ها به صورت ریز طبقه بندی و از آسان به سخت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی مثلثاتآموزش گام به گام تمامی مباحث مثلثات در 8

 لینک

1384352107_mozoie-1.jpg

موضوعی مثلثات

آموزش گام به گام تمامی مباحث مثلثات در 8 فصل منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های درسی جدید ریاضی و حسابان شامل مجموعه کاملی از تمرین های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای قابل استفاده برای تمامی دانش آموزان و دبیران تشریح کامل مطالب درسی به همراه اثبات فرمول ها
گزیده ای از تست های کنکور های سراسری و آزاد جمع بندی فرمول های مثلثات در یک نگاه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکوردر بردارنده ی تمامی

 لینک

1472715713_gherabat-site.png
موضوعی مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکور

در بردارنده ی تمامی مفاهیم کتاب های ادبیات 4،3،2 و زبان فارسی 3 آموزش مفاهیم کلی و موضوعی تکمیلی بررسی تناسب های سطر به سطر کتاب های درسی دارای حدود چهار هزار بیت متناسب مفهومی کتابی و فراکتابیبه همراه 1000 تست برگزیده ی سراسری و تالیفی
آموزش نحوه ی درست خوانی و پاسخ گویی به تست های مفهومی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی ترجمه، تعریب و مفهوم عربی کنکورارائه جامع ترین درسنامه

 لینک

1479819258_tarjome-t-m.png
موضوعی ترجمه، تعریب و مفهوم عربی کنکور

ارائه جامع ترین درسنامه ترجمه و تعریب و بررسی 116 تست نمونه بررسی نکات عربی تخصصی انسانی و تست های مربوط به آن ارائه کلیه ی تست های آزمون های سراسری ، خارج از کشور و آزمایشی سنجش 7 سال اخیر
بررسی متدها و روش های پاسخگویی به سوالات مفهوم و جمع آوری عبارات مفهومی، آیات و اشعار کتب دبیرستان
ارائه 268 تست ترجمه و تعریب و 70 تست مفهوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی فرمول‌ها و ساختار‌ها در شیمیکامل ، مفید و مختصر

 لینک

1477834211_formolha-va-sakhtarha.png
موضوعی فرمول‌ها و ساختار‌ها در شیمی

کامل ، مفید و مختصر در آموزش گام به گام نام گذاری ، فرمول نویسی ، رسم ساختار لوویس و شکل هندسی مرجعی غنی شامل آموزش عمیق مطالب با شروع از شیمی پایه تا حد رفع نیاز داوطلبین کنکور و المپیادها
شامل مثال های کافی و خودآزمایی های آموزشی هدفمند با پاسخ تشریحی حاوی نمونه تست های تالیفی و کنکورهای سراسری با پاسخ های تشریحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی استوکیومتری و سایر مسائل شیمیآموزش پلکانی(از ساده به سخت)

 لینک

1477833333_stoichiometry.png
موضوعی استوکیومتری و سایر مسائل شیمی

آموزش پلکانی(از ساده به سخت) استوکیومتری و سایر مسائل شیمی سال سوم دبیرستان حل تمامی مسائل شیمی به کمک روش های سرعتی کنکوری از جمله تناسب و ... شامل مثال های کافی ،نمونه های حل شده و تمرین های آموزشی هدفمند


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهروماه
مهروماه

موضوعی اسیدها و بازها + PH و مسائل آندرس نامه

 لینک

1476788695_acid-o-baz-1.png
موضوعی اسیدها و بازها + PH و مسائل آن

درس نامه های مفهومی و کامل به زبان ساده تست های مفهومی «به روز» که 100% متن کتاب درسی را پوشش می دهد. 22 آزمون شامل آزمون های چهارگزینه ای (برگزیده از آزمون های سنجش و...) و آزمون های عبارت های «درست-نادرست» و «جاخالی» تست های داخل و خارج کشور ضمائم بسیار کاربردی و جالب در انتهای کتاب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید