لحظه  بروز رسانی 
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

•||آرزو میڪنمـ •||آرزوهاٺونـ •||آرزو نموننـ


•||
آرزو میڪنمـ
•||
آرزوهاٺونـ
•||
آرزو نموننـ


°

مشاهده همه ی 11 نظر
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

سلام به "آنها" که همیشه دم دست هستند  آدم هایی که

سلام به "آنها" که همیشه دم دست هستند
 آدم هایی که عجله ندارند

 "آنها" که هميشه به حرفات«گوش» ميدن

"آنها" که هوای گفتگو دارند.
"آنها" که کلمه به کلمه با تو هستند.
 "آنها" که وقتی تلفنی باهاشان حرف می زنی مرتب نمی گویند:«باشه باشه»،که یعنی خداحافظ كنى
 "آنها" که بلند می گویند: دوستت دارم.
جانم در می رود برای "آنها" که نیمه راه نیستند
 نیمه تمام نیستند
 پلاک موقت نیستند
 یک روزه نیستند
"آنها" که مدام هستند
 "آنها" که جنس روابط شان همیشگی است
سلام به "آنها" که  هيچ وقت تمام نمی شوند❤️❤️❤️

مشاهده همه ی 1 نظر
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

به قول خسرو شکيبايي: حال  همه ما خوب است، اما تو

به قول خسرو شکيبايي:
حال  همه ما خوب است، اما تو باور نکن....!
ميداني
هر قلبي "دردي" دارد...
فقط
نحوه ي ابراز آن متفاوت است!
برخي
آن را در چشمانشان پنهان مي کنند
و
برخي در لبخندشان....!
ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگرنباشیم!!!
اما روزی ...
برای کامل کردن نقاشیمان؛
دنبال هم خواهیم گشت !...به شرطی که اینقدر نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی...!!!!
عید واقعی از آن
کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد،نه آغاز سالی که از آن بی خبر است. 
‎ ‎"آخر سالتان قشنگ"

مشاهده همه ی 5 نظر
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

                قحطی دوست می آید،هفت سال نه،هفتصد سال.                             درقلبم

                قحطی دوست می آید،هفت سال نه،هفتصد سال.

                            درقلبم ذخیره وپنهانت می کنم.

                  بگوکنعانیان منتظر نمانند،تقسیم شدنی نیستی.

                              حتی اگر یعقوب بیاید...

http://uupload.ir/files/ikrq_og.jpg

مشاهده همه ی 31 نظر
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

http://uupload.ir/files/6paz_481083_263519167092600_2134408652_n.jpg

مشاهده همه ی 23 نظر
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

آیا به یادشون هستــــــــیم؟

آیا به یادشون هستــــــــیم؟

http://uupload.ir/files/bmru_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A_%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85_0.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

http://uupload.ir/files/7u1x_536807_447966301910506_59288784_n.jpg

مشاهده همه ی 21 نظر