لحظه  بروز رسانی 
melina
خوشحالخوشحال
melina

بدترین احساس زمانی است که خودت هم می فهمی که از خدا دور شده ای

مشاهده همه ی 2 نظر
melina
خوشحالخوشحال
melina

اگر ذره بین نگاه قوی باشد ، در تمام صفحه های ورق خورده زندگی اثر انگشت خدا دیده میشود !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

فرو افتادن در مقابلِ خدا ؛ تنها راه برخاستن است …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

همیشه سرم بالاست چون بالا سرم خداست !

مشاهده همه ی 1 نظر
melina
خوشحالخوشحال
melina

خدایا در این آشفته بازار کمک کن تا دلم بلرزد به نگاهی که بیارزد …
و ای کاش آن نگاه نگاه تو باشد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

خـــدا تنها اسمی است که هر کجا صدایش زدم گفت : جانم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

خدایا دل و زبانم را یکی کن تا فرشتگانت به چشم منافق نگاهم نکنند !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

در بی کسی ها گم شده بودم
خدا را دیدم که میوه ی امید تعارف می کرد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
melina
خوشحالخوشحال
melina

یادم باشد که امید خوشبختانه از دست دادنی نیست…
آنهم امیدی که رو به سمت خدا باشد…!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید