لحظه  بروز رسانی 
M̶̶O̶̶H̶̶A̶̶M̶̶M̶̶A̶̶D̶̶
خواب آلودخواب آلود
M̶̶O̶̶H̶̶A̶̶M̶̶M̶̶A̶̶D̶̶

هرزگی مختص به تن فروشی نیست و ربطی به جنسیت هم

هرزگی مختص به تن فروشی نیست
و ربطی به جنسیت هم نداره
همین که از اعتماد کسی سوءاستفاده کنی . . . هرزه ای
همین که به دروغ بگی دوستت دارم. . .هرزه ای
همین که خیانت کنی. . . هرزه ای
همین که رفاقتت به خاطر پول باشه . . . هرزه ای
اگه میخوای تن فروشی بکنی . . . صاحب اختیارِ بدنتی
اما هرزگی نکن چون از احساس و آبروی دیگران باید مایه بذاری . .

مشاهده همه ی 1 نظر
ZaHrAa
آروم و عادیآروم و عادی
ZaHrAa

↩ دُخــے جـــوטּ یبـــــآر گِـرفــــت تـَحویلــــت سَــریــــع نـَگـــو  بیــــآ اینــــــ

↩ دُخــے جـــوטּ یبـــــآر گِـرفــــت تـَحویلــــت سَــریــــع نـَگـــو
 بیــــآ اینــــــم تنـــــــم تـقـدیمـِـــــت ! 

↩ عــآره گُلـــــم دُختـــَـــر بـــُودטּ 
مـُقـدَســــﮧ پــَـس بـــآ**
(سانسور)** بــآزیـــآت ✘خـَـرآبـش✘ نـَـڪـــــטּ !
 

 1442675657019894.png

مشاهده همه ی 2 نظر
ZaHrAa
آروم و عادیآروم و عادی
ZaHrAa

← وقتـــــــے بــــــودم تـــــــو غـــــــم دورے !.  ← فهمیــــدم جـُـــز مـــن بـــا ه

← وقتـــــــے بــــــودم تـــــــو غـــــــم دورے !... 

← فهمیــــدم
 جـُـــز مـــن بـــا همـــه خـوبــــے !... 
 1440063746628858.png

مشاهده همه ی 4 نظر
ZaHrAa
آروم و عادیآروم و عادی
ZaHrAa

↩ دآف شــُــدטּ یـــــآ شـــــــآخ شـــُـــدטּ وآســـــــﮧ اونـــــآس !  ↩ ڪـــــــﮧ ضـَعـ

↩ دآف شــُــدטּ یـــــآ شـــــــآخ شـــُـــدטּ وآســـــــﮧ اونـــــآس ! 

↩ ڪـــــــﮧ 
ضـَعـــف یــــــآ عـــــُــقـــــده دآرטּ ! 

↩ هـَمیشـــــــﮧ 
مـَشتـــــــے بــــــآش ... 1441874111127700.png

مشاهده همه ی 2 نظر