لحظه  بروز رسانی 
melisa
melisa

به خانه ام بیا اندکی از قلبم مانده .ما که با هم

به خانه ام بیا 
اندکی از قلبم مانده ....
ما که با هم لین حرفهارو نداریم
اتش بزن
تو به گرمای قلب من عادت کرده ای ....

مشاهده همه ی 10 نظر