لحظه  بروز رسانی 
melisa
melisa

به خانه ام بیا 
اندکی از قلبم مانده ....
ما که با هم لین حرفهارو نداریم
اتش بزن
تو به گرمای قلب من عادت کرده ای ....

مشاهده همه ی 10 نظر
melisa
melisa

شبها
زیر دوش اب سرد
رها می کنم بغض زخمهایم را
در حالی که همه می گویند:

خوش بحالش ...

مشاهده همه ی 3 نظر