لحظه  بروز رسانی 
ملونی
بی‌حالبی‌حال
ملونی

https://facenama.com/i/tmp/1484933224359514_large.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
ملونی
بی‌حالبی‌حال
ملونی

بریدم دیگه از زندگی بریدم هیچی نمیخوام فقط برم

بریدم دیگه از زندگی بریدم هیچی نمیخوام فقط برم....

مشاهده همه ی 7 نظر
ملونی
بی‌حالبی‌حال
ملونی

خدا یه سوال؟☝️🏻🙇🏻‍ فقط مرگ حقه؟🙎🏻👐🏻 عشق حق نیس؟✌️🏻👩🏻 زندگی حق

خدا یه سوال؟☝️🏻🙇🏻‍ فقط مرگ حقه؟🙎🏻👐🏻 عشق حق نیس؟✌️🏻👩🏻 زندگی حق نیس؟🙎🏻🖖🏻 آرزو حق نیس؟✊🏻💇🏻 شادی حق نیس؟👧🏻🙏🏻

عکس و تصویر


مشاهده همه ی 2 نظر
ملونی
بی‌حالبی‌حال
ملونی

هی میگَن تَغییر نَکَردی،هِی میگَن مِثه سابِقی رفیق میخوای اَز

هی میگَن تَغییر نَکَردی،هِی میگَن مِثه سابِقی
رفیق میخوای اَز حالِ الانَم برات بِگم؟
قَبلَن بُلند میخَندیدَم جوری که اَشکِ از چِشم میومَد
ولی الان فَقط یه لَبخندِ ریز با مَعلوم شُدنِ چالُ دندونامemoticon_0100_smile.gif
قبلَن وَقتی ذوق میکَردم جیغ میزَدم ،بالا پایین میپَریدم
ولی اَلان میگَم واقَعن؟چه خوبemoticon_0100_smile.gif
قَبلن روز تِولدم آرزو میکَردم خوشبَخت شَم
ولی اَلان آرزوم مَـرگه
قَبلن از تَنهایی بَدَم میومَد
ولی الان تَنها همدَردمِ
قَبلن من،من بودَم
ولی الان اون فـرشته مرده


https://facenama.com/i/tmp/1483982911929694_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
ملونی
بی‌حالبی‌حال
ملونی

https://facenama.com/i/tmp/1483727679658713_large.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر