بروز رسانی 
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

براستي اي كاش جنون شان را حقيقت نام بود يا

براستي اي كاش جنون شان را حقيقت نام بود يا وفاداري يا عدالت؛ اما دريغ كه فضيلت شان در خدمت دراز زيستن است و آسودگي نكبت بار.

مثل هیچـــــکس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

به هنگام باز ایستادن تنفس ، نفس از تکرار پی

به هنگام باز ایستادن تنفس ، نفس از تکرار پی در پی آزاد می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد ، تا بی پرده به وصال برسد.

مثل هیچـــــکس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش

شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید. فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.

مثل هیچـــــکس
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید