لحظه  بروز رسانی 
میثم
میثم

تو را دوستت دارم به وسعت قلب کوچکم شاید کم باشد

تو را دوستت دارم به وسعت قلب کوچکم شاید کم باشد اما قلب هر کسی تمام زندگی اوست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید