افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
meti77
خوشحالخوشحال
meti77
IMGA0362.jpg

.......

مشاهده همه ی 12 نظر
meti77
خوشحالخوشحال
meti77

خب بچه ها هر اومدینی یه رفتنی داره


منم اومدم فیس حالا باید برماز اینکه با شما ها اشنا شدم خیلی خوشحالم


ببخشید اگه حرفی چیزی گفتم که ناراحت شدین همش شوخی بودمنم حلال کنین بچه ها اگه بدی چیزی دیدین


همتونو دوست دارم


وخدافظمشاهده همه ی 35 نظر
meti77
خوشحالخوشحال
meti77

%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%

بچه هالطفا برام دعا کنین 

یه مشکلی برام پیش اومده

فقط با دعا حل میشه....

مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 19 نظر
meti77
خوشحالخوشحال
meti77

تقدیم به اونایی که فکر میکنن شاخن
حرفی دیگه ندارم 
فقط توجه خیلیا باشه این....

مشاهده همه ی 24 نظر
meti77
خوشحالخوشحال
meti77

 اعترا فمیکنم دخترا فرشته ان !                                                           
ما پسرا هم آدمیم !
دخترا : سجده رو نمی‌بینم چرا !؟
زود باشید ، سرییییییع !!

مشاهده همه ی 7 نظر
meti77
خوشحالخوشحال
meti77

ﻓﺮﻕ ﻣﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺒﺮﯼ ﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﺩﺍﺭﯾﻮﺷﯿﻢ !
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﻄﻮﺭﺕ ﺑﺮﺩ ﭘﯿﺖ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻣﺎ بهرووزوٍوق
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻥ ﺭﮊ ﻟﺐ ﻭ ﻻﮎ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻥ ﺳﻪ ﺳﺮﯼ ﮔﺎﺩ ﻓﺎﺩﺭ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭﻭ ﻣﯿﺨﺮﯼ ﻗﯿﻤﺘﺸﻮ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺮﺍ ﮐﻼﺳﺶ ﻣﺎ ﻧﺼﻔﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﮕﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﭘﺎﭼﺖ !
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮا ﺍﺑﮕﻮﺷﺖ !
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﯿﮑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎ ﺭﻓﺎﻗﺘﻤﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﺵ ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻢ !
ﺍﺭﻩ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﺎﺱ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺗﺮﯾﻢ . . . {-15-}{-15-}{-15-}{-15-}

.

مشاهده همه ی 42 نظر
meti77
خوشحالخوشحال
meti77

واینگونه شد:

بعد از یک سال که من اکانت فیس نما

را درست کردم توانستم آن را

امشب شخصی و برای خود کنم

ازاین اتفاق بسیار خوشحالم

وشمارا دراین شادی سهیم میکنم

مشاهده همه ی 36 نظر