دردناک است
فریاد را سڪوت ڪردن
بغض را خندیدن
و در میان اشک و لبخند

فقط یاد تو را
محڪم در آغوش گرفتن
بروز رسانی 
احمد هـمسفر عشـقـ...
احمد هـمسفر عشـقـ...

#پای_درس_علما 🍃آیت الله حق شناس :

#پای_درس_علما

🍃آیت الله حق شناس :

توصیه میکردند که ترک گناه را با ترک کردن گناهان زبان آغاز کنید و ابتدا با ترک مطلق غیبت کردن .💌┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

باز هم بلند شو ایستادن کسی که زمینش

باز هم بلند شو

ایستادن کسی که زمینش زده اند

از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند

زیباتر است . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی

و درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

دیروز چک باطله است فردا چک وعده ای

دیروز چک باطله است

فردا چک وعده ای است

امروز است که تنها نقدینه شماست

آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

نظرات برای این پست غیر فعال است