دردناک است
فریاد را سڪوت ڪردن
بغض را خندیدن
و در میان اشک و لبخند

فقط یاد تو را
محڪم در آغوش گرفتن
بروز رسانی 
reza
reza

دست از طلب برندارم تا کام من برآید یا تن

دست از طلب برندارم تا کام من برآید یا تن

دست از طلب برندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pop
pop

خودم اینو خاطره دارم

خودم اینو خاطره دارم

خودم اینو خاطره دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pop
pop

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی ساعت من به وقت

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی ساعت من به وقت

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است

مشاهده همه ی 2 نظر