لحظه  بروز رسانی 
ıllı ᶰαͣᶻнˡмͥαͫd ıllı
ıllı ᶰαͣᶻнˡмͥαͫd ıllı

وقتے میاے اینجا ینے یه جاے خالے تو روزات בارے

1kda_love014.gif1kda_love014.gif


وقتے میاے اینجا ینے یه جاے خالے تو روزات בارے

ینے یه لحظه هایے هست که کسے نیست برات پرکنه...

وقتے میاے تو فضاے مجازے فقط میخواے اوטּ لحظه ها بره..

میخواے تموم بشه بعضے وقتا نمیـבونے בنبال چے میگرבے

ولے بـבوטּ اینکه בست خوבت باشه تو پیجا בنبال یه نفرخاص میگرבی..

בنبال یه چیز خاصی...ـבنبال یه בستخط که حالتو خوب کنه..

בنبال یه مطلب که حرف בل تو باشه

با اینکه میـבونے اینجا مجازیه....و نمیشه به هیچ کس تو ایטּ فضا اعتماـב کرב ...

ولے بازבلت میخواـב یکے باشه که باهاش حرف بزنی..

یکے باشه که همش حالتو بپرسه ..نگرانت باشه.....

اینجا میشه یه حس عجیبو تو نوشته هاے هرکسے בیـב....ولے همه בوس نـבارטּ اوטּ حسو بروز بـבن...

اینجا یه کشش مبهم בاره...یه چسب قوے که نمیشه از خوבت جـבاش کنی...

בلم میخواـב یه روزے بیاـב که به هیچ בنیاے مجازے نیاز نـבاشته باشیم..

اونوقته که احساس خوشحالے בارم....

xiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gifxiri_qil4jp6w6v2-358.gif
loveimpossible.gif
gjs3_lubov_24.gif

مشاهده همه ی 325 نظر
→♥⁄⁄⁄⁄⁄ΞяΞ⁄⁄⁄ΞέΞ⁄⁄⁄ΞzΞ⁄⁄⁄ΞคΞ⁄⁄⁄⁄⁄♥←
آروم و عادیآروم و عادی
→♥⁄⁄⁄⁄⁄ΞяΞ⁄⁄⁄ΞέΞ⁄⁄⁄ΞzΞ⁄⁄⁄ΞคΞ⁄⁄⁄⁄⁄♥←

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که: مدام نامت را

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که:

مدام نامت را صدا بزنم...

با یک علامت سؤال"؟"

و "تـــو" با حوصله جواب بدهی...

جـــــان دلـــــم!؟عکس Ú¯ÛÚ¯ | آپÙÙد عکس راÛگاÙ

نظرات برای این پست غیر فعال است
→♥⁄⁄⁄⁄⁄ΞяΞ⁄⁄⁄ΞέΞ⁄⁄⁄ΞzΞ⁄⁄⁄ΞคΞ⁄⁄⁄⁄⁄♥←
آروم و عادیآروم و عادی
→♥⁄⁄⁄⁄⁄ΞяΞ⁄⁄⁄ΞέΞ⁄⁄⁄ΞzΞ⁄⁄⁄ΞคΞ⁄⁄⁄⁄⁄♥←

انـــــقدر، با خــــــــیالِ شیرینِ تـــــــــو هــــــــــرزگی کرده ام،


انـــــقدر،

با خــــــــیالِ شیرینِ تـــــــــو

هــــــــــرزگی کرده ام،

که برایِ یک آغـــــــــــوشِ بیــــــــگانه خسته ام...

کسی را ســُـــــراغ من نـــــــــفرست...

هــــِـی... تـــــــو...

چــــــــه ارزان فروختی...

این هـــــــــــرزۀ وفــــــادار را!!!


عکس Ú¯ÛÚ¯ | آپÙÙد عکس راÛگاÙ

نظرات برای این پست غیر فعال است
→♥⁄⁄⁄⁄⁄ΞяΞ⁄⁄⁄ΞέΞ⁄⁄⁄ΞzΞ⁄⁄⁄ΞคΞ⁄⁄⁄⁄⁄♥←
آروم و عادیآروم و عادی
→♥⁄⁄⁄⁄⁄ΞяΞ⁄⁄⁄ΞέΞ⁄⁄⁄ΞzΞ⁄⁄⁄ΞคΞ⁄⁄⁄⁄⁄♥←

لمسِ تن تو . شهوت است و گناه. حتی اگر


لمسِ تن تو
...

شهوت است و گناه...
حتی اگر خدا عقدمان را ببندد....

داغیِ لبت ، جهنم من استحتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند...هم آغوشی با تو ، هم خوابگیِ چرک آلودی ست...حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد.....فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است...حتی اگر تو مریم باشی و من روح القدس...خاتون من!حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم ،یک بوسه...یک نگاه حتی...حرامم باد !اگر تو عاشق من نباشی...!!!


عکس Ú¯ÛÚ¯ | آپÙÙد عکس راÛگاÙ

نظرات برای این پست غیر فعال است