لحظه  بروز رسانی 
meysam
خوشحالخوشحال
meysam

اسکار مزخرف ترین حس دنیا تعلق میگیره به لحظه ای که

اسکار مزخرف ترین حس دنیا تعلق میگیره به لحظه ای که از جون واسه یکی مایه گذاشتی بهت بگه مگه من گفتم؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meysam
خوشحالخوشحال
meysam

ﺧﺪﺍوند ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﻮﺕ، ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺷﻬﻮﺕ

ﺧﺪﺍوند ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﻮﺕ، ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺷﻬﻮﺕ ﺩﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ داد ...

ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻮﺭﺵ ﺑر ﺷﻬﻮﺗﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﺑﺮ ﺷﻌﻮﺭﺵ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﭘﺴﺖ تر...

مشاهده همه ی 2 نظر
meysam
خوشحالخوشحال
meysam

گرگها خوب بدانند ، در این ایل غریب گر پدر مرد

گرگها خوب بدانند ، در این ایل غریب


گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز


گر چه مردان قبیله همگی کشته شدند


توی گهواره چوبی پسری هست هنوز


آب گر نیست نترسید ، که در قافلمه مان


دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

مشاهده همه ی 2 نظر
meysam
خوشحالخوشحال
meysam

از اوّلین انشاء فقط یک جمله یادم هست  بابا اگر نان

از اوّلین انشاء
فقط یک جمله یادم هست 
بابا اگر نان داد
تاوان هم فراوان داد...
روز پدر مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meysam
خوشحالخوشحال
meysam

پدر خیلی با مادر فرق دارد مادر می‌تواند گریه کند خالی

پدر خیلی با مادر فرق دارد
مادر می‌تواند گریه کند خالی شود، اما پدر نه
مادر می‌تواند درباره مشکلات با اطرافیان صحبت کند ولی پدر نه
پدرا باید مشکلات رو خودشون حل کنند که یه وقتی اعضای خانواده متوجه مشکلات نشن
پدرا سختی رو به جون می‌خرن تا خانواده احساس هیچ کمبودی نکنه
پدرا سنگ صبور خوبین...

 بابایی روزت مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
meysam
خوشحالخوشحال
meysam

Image result for ‫دستخط عاشقانه‬‎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید