لحظه  بروز رسانی 
meysam
شادشاد
meysam

دلم یه چیزی میخوام خودمم نمیدونم چیه ولی میدونم خیلی خوش

دلم یه چیزی میخوام خودمم نمیدونم چیه ولی میدونم خیلی خوش مزه هستش بنظرت چیه......
اگه تو بودی باهم.........
دوس داری واسه من...........
دوس داری من واسه تو......
اگه الان پیشت بودم........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بچه ها جاهای خالی رو هر جور دوس دارین پرکنین

مشاهده همه ی 9 نظر
meysam
شادشاد
meysam
پست شماره 303921351 از meysam


مشاهده همه ی 1 نظر
meysam
شادشاد
meysam

این روزهایم به تظاهرمیگذرد. تظاهر به بی تفاوتی. تظاهر به بی

این روزهایم به تظاهرمیگذرد........
تظاهر به بی تفاوتی........
تظاهر به بی خیالی........
تظاهر به شادی...........
تظاهربه اینکه دیگه هیچی مهم نیست.......
اما.......
چه سخت میکاهد از جانم......
//این نمایش//

مشاهده همه ی 8 نظر
meysam
شادشاد
meysam

in ax khodam va daryast

in ax khodam va daryast

in ax khodam va daryast

مشاهده همه ی 5 نظر
meysam
شادشاد
meysam

inam yeki dg az shomal

inam yeki dg az shomal

inam yeki dg az shomal

مشاهده همه ی 2 نظر