لحظه  بروز رسانی 
مهدی
مهدی

گرگی خود کشی کرد ودر وسیت نامه ی خود نوشت که

گرگی خود کشی کرد ودر وسیت نامه ی خود نوشت که پوست مرا بسوزانید تا یک وقت شغالی نقش ما را در لباس مان در نیاورد تا خدایی نکرده نفرین بره ای پشت سر ما باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
مهدی

مرا زیر خاکستر جا گذاشتی یادت نرود من به خاطر تو

مرا زیر خاکستر جا گذاشتی یادت نرود من به خاطر تو اتش گرفتم...

مشاهده همه ی 1 نظر
مهدی
مهدی

انصاف نیست دنیاانقدر کوچک باشد که ادم های تکراری را روزی

انصاف نیست دنیاانقدر کوچک باشد که ادم های تکراری را روزی هزاربار ببینی و انقدر بزرگ باشد که نتوانی کسی راکه دلت می خواد حتی یک بار ببینی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابراهیم
آروم و عادیآروم و عادی
ابراهیم

مشاهده همه ی 6 نظر
مهدی
مهدی

شاید با هم بودن سخت تکرار شود اما به یاد هم

شاید با هم بودن سخت تکرار شود اما به یاد هم بودن راهر لحظه می توان تکرار کرد...

مشاهده همه ی 5 نظر