لحظه  بروز رسانی 
Parastesh
آروم و عادیآروم و عادی
Parastesh

قوی کسی است که, نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،

قوی کسی است که, نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،

و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!

هر گاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته از آن بیرون آیی...

سوختن را همه بلدند!!

زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!

با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Parastesh
آروم و عادیآروم و عادی
Parastesh

امواج زندگی را بپذیر؛ حتی اگر گاهی

امواج زندگی را بپذیر؛

حتی اگر گاهی

تو را به عمق دریا ببرند

آن ماهی آسوده

که بر سطح دریا میبینی

مرده است..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماساژ آمریکایی
ماساژ آمریکایی

امروز را آغازی تازه بدان. چرا به چیزی كه دیروز

امروز را آغازی تازه بدان. چرا به چیزی كه دیروز

امروز را آغازی تازه بدان.
چرا به چیزی كه دیروز اتفاق افتاده، یا انجام نشده فكر می كنی؟
زندگی رودخانه ای است كه مدام به سمت آینده در جریان است.
هیچ قطره ای از آن دوبار از زیر یك پل رد نمی شود.
كار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
donya
donya

به قول حسین پناهی : در زندگی گاهی باخته ام

به قول حسین پناهی :
در زندگی گاهی باخته ام ، گاهی با کسی ساخته ام ، گاهی گریه کرده ام ، گاهی بخشیده ام ، گاهی فریب خورده ام ، گاهی افتاده ام ، گاهی در تنهایی مرده ام ... اما حال زمانش رسیده که بگویم : من از تمام اینها درس آموخته ام ... اکنون خوشحالم که خودم هستم ... شاید ساده باشم ... اما صادقم !

مشاهده همه ی 2 نظر
ماساژ آمریکایی
ماساژ آمریکایی

ﺍﻧﺴﺎﻥِ ‏ﺳُﺴﺖ مغز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ‏"ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ. ﺍﻭ ﺩﺭ

ﺍﻧﺴﺎﻥِ ‏ﺳُﺴﺖ مغز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ‏"ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ. ﺍﻭ ﺩﺭ

ﺍﻧﺴﺎﻥِ ‏ﺳُﺴﺖ مغز
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ‏"ﺗﻐﯿﯿﺮ" ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ‏"ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﺎﺯﮔﯽ" ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺩ، ﺩﺭﺩِ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﺯه ‏ﺍﺳﺖ...

مارتین ﻟﻮﺗﺮکینگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید