لحظه  بروز رسانی 
Milad
Milad

خدایا خیلی دوست دارم بگم "شکرت" واسه این زندگی .

خدایا خیلی دوست دارم بگم "شکرت" واسه این زندگی . . .
اما میترسم ناراحت شی فک کنی دارم بهت تیکه میندازم . . . !

مشاهده همه ی 1 نظر
Milad
Milad
. . !

. . . !

مشاهده همه ی 4 نظر