لحظه  بروز رسانی 
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

ز نامردان علاج درد خود جستن ، بدان ماند که


ز نامردان علاج درد خود جستن ، بدان ماند

که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب ها

hcf6mew7wzjlqv0tmsh9.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

الفِ انسانیت که از " آدم " برداشته شود؛ چیزی جز

الفِ انسانیت که از " آدم " برداشته شود؛

چیزی جز نشانه ی حیوانیت باقی نمی ماند ...

wk6b_22.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

با مشکلات تان آرام برخورد کنید ؛ تا نوع برخوردتان مشکل

با مشکلات تان آرام برخورد کنید ؛

تا نوع برخوردتان مشکل بعدى نباشد ...

30wb_123.jpg


مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

زندگی به من آموخت که همیشه منتظر حمله ی احتمالی کسی

زندگی به من آموخت که همیشه منتظر حمله ی احتمالی کسی باشم

که به او محبت فراوانی کرده ام !

h42o_11.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی
 خواه با فرزندی خوب،
خواه با باغچه ای سرسبز
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی
و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر
با بودن تو ساده تر نفس کشیده است
یعنی تو موفق شده ای

ndoz_b9bgtuhiuaeuny0.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

بی تفاوت نیستم فقط . دیگر کسی برایم متفاوت نیست.!

بی تفاوت نیستم

فقط ....

دیگر کسی برایم متفاوت نیست...!


7q3_quiz_image_55e037cf8e033.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

از بس کتاب در گرو باده داده‌ایم . ام‌روز خشت ِ

از بس کتاب در گرو باده داده‌ایم ... ام‌روز خشت ِ می‌کده‌ها از کتاب ِ ماست

9n88_01.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

گاهی وقت‌ها؛ دادن شانس دوباره به کسی مثل دادن یه گلوله

گاهی وقت‌ها؛

دادن شانس دوباره به کسی

مثل دادن یه گلوله اضافه است ،

برای اینکه بار اول نتونسته تو رو خوب هدف بگیره !


6i20_260068_6icjdc6g.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

بیشتر اوقات زنجیرهای درونی ؛ قویتر از زنجیرهایی هستند که از

بیشتر اوقات زنجیرهای درونی ؛قویتر از زنجیرهایی هستند که از خارج  تو را مهار کرده اند.

d2r2bffev8v2r15pzeie.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
miad_rmz
آروم و عادیآروم و عادی
miad_rmz

بیشعورها اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند در جنگ

بیشعورها اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند


در جنگ حالت تهاجمی دارند،


در صلح حالت تهاجمی دارند و


حتی در گفتن دوستت دارم هم حالت تهاجمی دارند


y52jbepev4csx9bwtge2.jpg


مشاهده همه ی 1 نظر