لحظه  بروز رسانی 
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

گران قيمت ترين تختخواب جهان کدام است؟ بستر بيماری …!!!!!!

گران قيمت ترين تختخواب جهان کدام است؟
بستر بيماری …!!!!!!

شما مي توانيد کسی را استخدام کنيد که به جای شما اتومبيلتان را براند، يا برای شما پول در بياورد.

اما نمی توانيد کسی را استخدام کنيد تا رنج بيماری را به جای شما تحمل کند.

ماديات را می توان به دست آورد. اما يک چيز هست که اگر از دست برود ديگر نمی توان آن را بدست آورد و آن سلامتی است.

پیری میگفت عمری من و سلامتی دنبال پول بودیم
ولی الان من و پول دنبال سلامتی هستیم

ابوعلی سینا همچنین میگوید؛
سلامتی تاجی است زرین بر سر انسانهای سالم که فقط افراد بیمار آن را می بینند ...

مشاهده همه ی 2 نظر
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

از خدا پرسیدم: چرا وقتی شادم، همه بامن میخندند!

از خدا پرسیدم:
چرا وقتی شادم، همه بامن میخندند!

ولی وقتی ناراحتم
کسی با من نمیگرید؟
جواب داد:
شادیها را برای جمع کردن دوست آفریده ام
ولی غم را برای انتخاب بهترین دوست!!‎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

‎ نمیدانم! کی میخواهیم باور کنیم که


نمیدانم!
کی میخواهیم باور کنیم
که این احوال پرسی ها...
این به یادت هستم ها...
و این دوستت دارم های مجازی
راه حل خوبی نیست
در این روزهایی
که دلتنگی حقیقی ترین درد
بشر است...
تکنولوژی،هر چقدر هم
پیشرفت کند
آدمی برای غصه هایش
یک آغوش واقعی می خواهد !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

❣ شکسپیر می گوید: من همیشه خوشحالم،شکسپیر می گوید:
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا ؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم.
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند.
زندگی کوتاه است، پس به زندگی ات عشق بورز، خوشحال باش و لبخند بزن.
فقط برای خودت زندگی کن و
قبل از اینکه صحبت کنی ،گوش کن؛
قبل از اینکه بنویسی، فکر کن؛
قبل از اینکه خرج کنی، درآمد داشته باش؛
قبل از اینکه دعا کنی، ببخش؛
قبل از اینکه صدمه بزنی، احساس کن؛
قبل از تنفر، عشق بورز؛
زندگی این است. احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

خداییش خیلی باحاله بخونید مناجات حیف نون با

خداییش خیلی باحاله بخونید

مناجات حیف نون با خدا : خدایا وقتی میخوایم بیام خونت باید کلی پول بدیم
وقتی هم مهمونت میشیم نباید لب به چیزی بزنیم
وقتی میخوایم بیایم پیشت باید بمیریم
میخوای اصلا رفت و آمد نکنیم!!!!!؟؟....
ما رو بخاطر سيب از بهشت فرستادى زمين حالا بخاطر اب انگور از زمين ميفرستى جهنم!!!!
چرا اينقدر با ميوه و آبميوه مشکل دارى!!!!؟؟؟....
خدايا حتمأ بايد بميريم روحمون شاد شه؟!!
نميشه همينطورى شاد بشیم...!!!؟؟؟
آخه یه کم دقت کن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻌﺐ ﺍﺑﯿﻄﺎﻟﺐ در ایران ﺯﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!!!😄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

🍁 ز شاهی تا گدایی یک وجب

🍁

ز شاهی تا گدایی یک وجب نیست

اگر شاھی گدا گردد عجب نیست

اگر مَردی به مردی زندگی کن

سرافرازی از این فرخندگی کن

مشو ھرگز غلام و بندہ زر

به درگاہ خدایت بندگی کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺁﺗﻮﺳا : ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ

ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺁﺗﻮﺳا :

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ
ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻓﻘﻂ
1 ﻧﻔﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ
ﻭﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺯیرا ﺑﻪ
ﺧﺪﺍ ﺍعتقاد ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺎﺯ.

ﭼﻬﺎﺭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ

1- : ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ
2- .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯽ
3- .ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ
4- . ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ . ﭘﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ، ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.! ﭘﯿﭽﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺷﮑﺴﺖ

ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ...!
ﭘﯿﭽﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺷﮑﺴﺖ "

ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ"
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ "
ﻭﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ "

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺍﺭﺍﺩﻩ" ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ"
ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺍﻣﻴﺪ "

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ
«ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ» نام دارد

زندگیتون سرشار از موفقیت های بی نظیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

🌻🌻به فرهنگ ایران ستایشگرم. که فرزند این خاک پهناورم

🌻🌻به فرهنگ ایران ستایشگرم...
که فرزند این خاک پهناورم...

ازایران سخن آن چنان کنم...
که فریاد ازمهرمادرکنم...

فرستم چوبرمام میهن درود...
بخوانم یکی باستانی سرود...

گرامروزنامی زایران است...
زنظم وزنثرخراسانی است...

مراپارسی برلب ازکودکی ست...
هم این ارث ومیراثم ازرودکی ست...

هم ازعشق ایران اگرسوختم...
زفردوسی این پیشه اموختم...

همان پیر روشنگر سرفراز...
کزو پارسی ماند از دیرباز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elahemeherkhorshid
ورزشکارورزشکار
elahemeherkhorshid

یڪ دوستی داشتم پلوی غذایش را خالی می خورد؛ گوشت و

یڪ دوستی داشتم پلوی غذایش را خالی می خورد؛ گوشت و مرغش را می گذاشت آخر ڪار، می گفت: می خواهم خوشمزگی اش بماند زیر زبانم.
همیشه هم پلو را ڪه می خورد سیر می شد، گوشت و مرغ غذا میماند گوشه ی بشقابش، نه از خوردن آن پلو لذت می برد، نه دیگر ولعی داشت برای خوردن گوشت و مرغش، برای جاهای خوشمزه ی غذا !
زندگی هم همینجوری ست. گاهی شرایط ِ ناجور زندگی را تحمل می ڪنیم، و لحظه های خوبش را می گذاریم برای بعد؛ برای روزی ڪه مشڪلات تمام شود.
هیچ ڪداممان زندگی در لحظه را بلد نیستیم...
همه ی خوشی ها را حواله می ڪنیم برای فرداها، برای روزی ڪه قرار است دیگر مشڪلی نباشد؛
غافل از اینڪه زندگی دست و پنجه نرم ڪردن با همین مشڪلات است.
یڪ روزی به خودمان می آییم می بینیم یڪ عمر در حال خوردن پلوی خالی زندگی مان بوده ایم و گوشت و مرغ لحظه ها، دست نخورده مانده گوشه ی بشقاب؛ دیگر نه حالی هست، نه میل و حوصله ایی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید