افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
dr.hooshang badiee
خوشحالخوشحال
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180430_161251_404.jpg
تبلیغاتی

شرکت میکرو فیلر سپاهان...


http://parscenter.com/hooshangbadiee
توزیع مکملهای تقویت کننده لاستیک و لاستیک اچ سیلیکون نسوز دو جزئی....rtv2
توزیع مکملها و پلیمرهای نسوز لاستیک

مشاهده همه ی 1 نظر
dr.hooshang badiee
خوشحالخوشحال
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180430_173149_125.jpg
تبلــــیغاتی

شرکت میکرو فیلر سپاهان...

http://parscenter.com/hooshangbadiee

توزیع مکملهای تقویت کننده لاستیک و لاستیک اچ سیلیکون نسوز دو جزئی....rtv2
توزیع مکملها و پلیمرهای نسوز لاستیک2

مشاهده همه ی 1 نظر
dr.hooshang badiee
خوشحالخوشحال
dr.hooshang badiee
 لینک
CollageMaker_۲۰۱۸۰۴۳۰_۱۶۲۷۱۶۲۶۲.jpg
تبلیغاتی

http://t.me/myrubber

شرکت میکرو فیلر سپاهان...

http://parscenter.com/hooshangbadiee

توزیع مکملهای تقویت کننده لاستیک و لاستیک اچ سیلیکون نسوز دو جزئی....rtv2
توزیع مکملها و پلیمرهای نسوز لاستیک


http://parscenter.com/hooshangbadieeص

مشاهده همه ی 1 نظر
dr.hooshang badiee
خوشحالخوشحال
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180429_010028_327.jpg
تبلیغاتی

http://t.me/myrubber

شرکت میکرو فیلر سپاهان...

http://parscenter.com/hooshangbadiee

توزیع مکملهای تقویت کننده لاستیک و لاستیک اچ سیلیکون نسوز دو جزئی....rtv2

مشاهده همه ی 1 نظر
dr.hooshang badiee
خوشحالخوشحال
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180421_145404_889.jpg
ساز دهنی

درٱن دوردستهای باورم،،،از طراوت بوی خوش کاهگلی و خاکی ام،،،،و انتظار بارانی، که ژرفای وجودم را به چالش میکشید... تا حقیقت محض خودرا حسرت وار استشمام کنم...ٲری.. بوی اصالتم را،(☺️) تا بخودم و حقیقتم برگردم...و ٲرام شوم،،،

سبک نوشتن منم اینه..
تقدیم بشما.. موفق باشید😇😎🙏👏

مشاهده همه ی 1 نظر
dr.hooshang badiee
خوشحالخوشحال
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180417_000504_061.jpg
بیا تا گل برافشانیم
بهترازتو

کینه ها را باید از درون شست..طور دیگر ٲزمود...{-23-}{-35-}{-29-}{-41-}{-21-}{-33-}{-26-}{-34-}

http://t.me/myrubber

مشاهده همه ی 1 نظر