افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180417_000504_061.jpg
بیا تا گل برافشانیم
بهترازتو

کینه ها را باید از درون شست..طور دیگر ٲزمود...{-23-}{-35-}{-29-}{-41-}{-21-}{-33-}{-26-}{-34-}

http://t.me/myrubber

مشاهده همه ی 2 نظر
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
CollageMaker_۲۰۱۸۰۴۱۸_۰۲۱۶۱۳۵۶۸.jpg
لاستیک نسوز و ضدمواد گداخته و مذاب

شرکت مبکروفیلر سپاهان.توزیع مکملهای تقویت کننده لاستیک و پلیمر نسوز و ضدٱتش...

http://t.me/myrubber

http://parscenter.com/hooshangbadie

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180417_210322_830.jpg
شرکت میکرو فیلر سپاهان

Microfilter Sepahan company.
polymers & fillers the for rubber products.شرکت میکروفیلر سپاهان.
پلیمرها و پرکننده ها برای محصولات لاستیکی...

http://parscenter.com/hooshangbadie


http://t.me/myrubber

✤✤✤✤✤✤موضــــوع✤✤✤✤✤✤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180417_032900_339.jpg

محصولات شرکت میکروفیلر سپاهان.. توزیع کننده مکملهای تقویت کننده لاستیک و مایع اچ سیلیکون RTV نسوز و ضدحرارت...

🌷🌷🌷🌷🌷

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
CollageMaker_20180417_214523526.jpg
خوش ٱمدید

محصولات شرکت میکروفیلر سپاهان با مشخصات کاربردی همراه با نوع برند و قیمت و کلیه توضیحیات هر نمونه، در سایت:

http://parscenter.com/hooshangbadie

http://t.me/myrubber

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180417_030054_068.jpg

محصولات شرکت میکروفیلر سپاهان با مشخصات کاربردی همراه با نوع برند و قیمت و کلیه توضیحیات هر نمونه، در سایت:

http://parscenter.com/hooshangbadiee

http://t.me/myrubber

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180417_012450_646.jpg
مهمترین رزین قطبی جهت بهبودی خواص لاستیک

محصولات شرکت میکروفیلر سپاهان با مشخصات کاربردی همراه با نوع برند و قیمت و کلیه توضیحیات هر نمونه، در سایت:

http://parscenter.com/hooshangbadiee

http://t.me/myrubber

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
IMG_20180417_012310_515.jpg

محصولات شرکت میکروفیلر سپاهان با مشخصات کاربردی همراه با نوع برند و قیمت و کلیه توضیحیات هر نمونه، در سایت:

http://parscenter.com/hooshangbadiee

http://t.me/myrubber

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180417_033124_937.jpg

۲۷ نوع محصول و قیمت تمام شده.

محصولات شرکت میکروفیلر سپاهان با مشخصات کاربردی همراه با نوع برند و قیمت و کلیه توضیحیات هر نمونه، در سایت:

http://parscenter.com/hooshangbadiee


http://t.me/myrubber

مشاهده همه ی 1 نظر
dr.hooshang badiee
خواب آلودخواب آلود
dr.hooshang badiee
 لینک
IMG_20180416_211312_907.jpg
Aluphonic resin

۲۷ نوع از محصول ما مشخصات و قیمت تمام شده.

محصولات شرکت میکروفیلر سپاهان با مشخصات کاربردی همراه با نوع برند و قیمت و کلیه توضیحیات هر نمونه، در سایت:

http://parscenter.com/hooshangbadiee


http://t.me/myrubber

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید