لحظه  بروز رسانی 
azim
خوشحالخوشحال
azim

من اگر کافر و بی‌دین و خرابم به تو


من اگر کافر و بی‌دین و خرابم به تو چه؟
من اگر مست و مِی و شرب و شرابم به تو چه؟
تو اگر مستعد نوحه و آهی، چه به من؟
من اگر عاشق سنتور و ربابم به تو چه؟
تو اگر غرق نمازی چه کسی گفت چرا؟
من اگر وقت اذان غرق به خوابم، به تو چه؟
تو اگر لایق الطاف خدایی خوش باش
من اگر مستحق خشم عتابم به تو چه؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
azim
خوشحالخوشحال
azim

Gerdo Moghadam: چه زیبا گفت فروغ فرخزاد :

Gerdo Moghadam:
چه زیبا گفت فروغ فرخزاد :

اگر مستضعفی ديدی ،
ولي از نان امروزت

به او چيزی نبخشيدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر چادر به سر داری ،
ولي از زير آن چادر

به يک ديوانه خنديدی
به انسان بودنت شک کن!

اگر قاری قرآنی ،
ولي در درکِ آياتش

دچارِ شک و ترديدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر گفتی خدا ترسي ،
ولي از ترس اموالت

تمام شب نخوابيدي ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر هر ساله در حجّي ،
ولي از حال همنوعت

سوالي هم نپرسيدي ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر مرگِ کسی ديدي ،
ولي قدرِ سَري سوزن

ز جاي خود نجنبيدي ،
به انسان بودنت شک کن
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید