لحظه  بروز رسانی 
میلاد
خنگخنگ
میلاد

انقد گوشی تو دستمه که میذارمش زمین گریه میکنه

انقد گوشی تو دستمه که میذارمش زمین گریه میکنه

.

.

.

.

.

.

.                   بغلی شده بی تربیت{-15-}

مشاهده همه ی 1 نظر
میلاد
خنگخنگ
میلاد

22.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر