لحظه  بروز رسانی 
♥ آتش زیرخاکستر66 ♥به خدا میسپارمتون ♥
ناراحتناراحت
♥ آتش زیرخاکستر66 ♥به خدا میسپارمتون ♥
ایرانیها موافقید؟
ایرانیها مواظب باشید..
فارس،،نژاد پرست نیست (مگه کوروش نژاد پرست بود؟)

رشتی بی غیرت نیست (مگه میرزا کوچک خان بی غیرت بود؟)

مازندرانی کله ماهی خور نیست (مگه نیما کله ماهی خور بود؟)

لر هالو نیست (مگه لطف علی خان یا آریوبرزن هالو بود؟)

ترکها نفهم نیستن(مگه ستارخان و باقرخان نفهم بودن؟)

قزوینی همجنس باز نیست (مگر علامه دهخدا همجنس باز بود؟)

خراسانی بادیه نشین و بدوی نیست (مگر دکترشریعتی بادیه نشین بود؟)

اصفهانی خسیس نیست(مگه توی زلزله بم بیشترین کمک از اصفهان نبود؟)

بلکه اینان ستونهای ایرانند‎..

وقتی داریم از داخل ستونها رو خراب میکنیم دیگه نیازی به دشمن خارجی نیست..

اینها رو كسانی ساختن كه میخوان ایران و ایرانی رو اول ریز ریز بعد خوار و ذلیل كنن

كه چیزی ایرانی نامیده نشه..

ایرانی به خودت بیا ببین چی و به كی میگی...


(آریایی کپی واجب)
مشاهده همه ی 207 پاسخ
بدون پست
پستی با درخواست های شما وجود ندارد.