لحظه  بروز رسانی 
میلاد
خنگخنگ
میلاد
هوادری یادت نره

هوادری یادت نره...

مشاهده همه ی 1 نظر
میلاد
خنگخنگ
میلاد

من…! مرا که میشنـاسی؟! خودمم کسی شبیه هیچکس! کمی که لابه

من…! مرا که میشنـاسی؟! خودمم کسی شبیه هیچکس! کمی که لابه

من…!

مرا که میشنـاسی؟! خودمم

کسی شبیه هیچکس!

کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی

مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر

اگر نوشته هایم را بیابی ، منم همان حوالی ام!!مشاهده همه ی 1 نظر