لحظه  بروز رسانی 
MEHREGAN
شیطونشیطون
MEHREGAN

انقدر تو را دوست دارم ❣ که دیگر انگیزه

انقدر تو را دوست دارم ❣ که دیگر انگیزه

انقدر تو را دوست دارم ❣
که دیگر انگیزه ایی ❣
برای دوست داشتن بقیه ندارم...❣

♥️

مشاهده همه ی 6 نظر
آرمان
قبراققبراق
آرمان

آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند. آدمـها در یـک لحظـــہ

آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند. آدمـها در یـک لحظـــہ

آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند..
آدمـها در یـک لحظـــہ ..
با یـک تلفـــن...
با یـک جملــــہ ...
با یـک نگــــــــاه ...
با یـک اتفـــــ ــــاق....
با یـک نیامـــــــــــــــدن..
بایـک دیـــــر رسیــــــ ــ ـدن..
بایــــک "بایــــــد برویــــم"
وبایک تمـــام کنیـــم پیر مے شـــوند
آدمها را لحظــہ ها پیر نمے کنـــند..
آدم را آدم ها پیــــــر مـــے کنند..

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MคҺ੮คც
ناراحتناراحت
MคҺ੮คც

toptoop.irتوپ تاپ عکس دخترانه ایرانی

مشاهده همه ی 1 نظر