لحظه  بروز رسانی 
....................
ورزشکارورزشکار
....................

لحظه ای در گذر از خاطره ها ناخود آگاه دلم

لحظه ای در گذر از خاطره ها ناخود آگاه دلم

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت…


@mmm_01

نظرات برای این پست غیر فعال است
‌"بانـــــ❤ـــــوی احساس"
آروم و عادیآروم و عادی
‌"بانـــــ❤ـــــوی احساس"

من چه با واژه چه بی واژه هر روزِ نیامدنَ

من چه با واژه چه بی واژه هر روزِ نیامدنَ

من چه با واژه چه بی واژه
هر روزِ نیامدنَ تـــ❤ـــــو را،
بر در و دیوار این خانه
حک کردهَ م
نمی دانم به معجزه اعتمادی هست یا نه
اما
هنوز
به تو
به ماه،
به شب،
ایمان دارم...


حسین_فارسانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۰۰۰۰۰۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۰۰۰۰۰

دلم دوست داشتنی میخواهد انحصاری از آنها که فقط

دلم دوست داشتنی میخواهد انحصاری از آنها که فقط

دلم دوست داشتنی میخواهد انحصاری
از آنها که فقط
سهم دل یکنفر باشی
از آنها که وقتی صبح بلند میشوی
عطر امنیت میدهد،
نه بوی از دست دادن...
از آنها که با راه دور،رنگ دوری نمیگیرد
از آنها که میشود در آغوشش کشید
و شب خوابید
دلم یکی از آنها میخواهد...
و خدا کند از این دوست داشتن ها
نصیب دل همه بشود...

مشاهده همه ی 4 نظر