لحظه  بروز رسانی 
milad
خوشتیپخوشتیپ
milad
 لینک
پیش گفتار کتاب رو

پیش گفتارکتاب رو میتونین از لینک بالای عکس دانلود کنید

بسم الله رحمن الرحیم
بزرگترین توفیق علمی انسان در قرن بیستم
دست یافتن به ماوراء است ، در اولین وهله
چنین به نظر می رسد که این توفیق نوعی
پیشرفت آنی است ; درحالیکه حقیقت جز این است.
دانش از بساری جهات جهات اکتشاف است
و دانشمندان که به ریاضیات و دستگاه های
گوناگون مجهزند ، به سرزمین بیگانه و ماوراء
مرز های دانش سفر می کنند؛ در این وهله
باید بدانیم که دنیای ماوراء چهار عنصر
است : آتش،آب،باد،خاک.
سطح زمین از کوه های بلند و دریاهای عمیق
و چمنزارهای روح افزا و گل های زیبا و رنگارنگ
و میوه های گوارا و دلپذیر پوشیده شده است،
حیوانات بسیاری مفید و یا مضر در سراشر آن
پراکنده اند و به زندگی آرام و یکنواخت خود ادامه
می دهند در این میان تنها انسان است که با
دست توانای خویش همه چیز را به منظور و
رفاه و آسایش در اختیار دارد و آنها را به
دلخواه تغییر ی دهد.انسان هر اندازه در برابر
واقعیات لجاجت کند و سرسختی به خرج دهد
و هر اندازه آنها را نادیده بگیرد و یا به نفع خود
تعریف نماید سرانجام خود را ناتوان می بیند
و سر تسلیم فرود می آورد و دچار مشکل می شود
و در جستجوی راه حل برای مشکلات خود می باشد.
اگر ما بخواهیم ازعلم علوم غریبه استفاده کنیم
و مشکلات را ، حل کنیم و طلسم هارا باطل نماییم
و یا حاجت روا شویم باید ریاضت کشید و روز های
نحس و ساعت های نحس را درنظر بگیریم و در
ساعت های نحس و روز های نحس کار و خواندن
آغاز نکنیم ، باید ساعت سعد را در نظر گرفت.
کتاب چهار ستاره در علوم غریبه
فهرست مطالب کتاب:
در بیان حروف تهجّی
تعداد حروف تهجّی
حروف تهجّی و حروف ابجد
زکات حروف تهجّی
ذکر حروف تهجّی
حروف ابجد صغیر
حروف ابجد کبیر
ذکر اسماء اعظم خداوند
اذکار اسماء الحسنی
اقسام تعویذات در فواید و اقسام آن آتش، بادی، آبی، خاکی
تعویذ آتشی
تعویذ بادی
تعویذ آبی
تعویذ خاکی
شرایط عمده چله نشینی و ریاضت (سیزده شرط مهم چله نشینی)
خواندن ذکرهای دست جمعی کنار رودخانه و آب
اسماء الحسنی و معانی فارسی آن، همراه با تعداد اعداد ابجد و
جمالی یا جلالی مشترک و و عناصر هر اسم و موکلین اسماء الحسنی
موکلین اسماء الحسنی، موکلین نامهای خداوند
نام موکلین نامهای خداوند (یا خردرائیل رومائیل، یا همزائیل عطرائیل، یا روهائیل همواکیل، یا رومائیل جولائیل، یا کلکائیل جولائیل، یا کلکائیل سیرکهتائیل، یا لومائیل عزرائیل، و…)
خواندن ذکر چهل قُل و فواید و اثرات آن
اشخاصی که معجزه را در آسمان با چشم خود دیده اند
شرح اذکار الهی استخراج از (احادیث ائمه اطهار – قرآن کریم) و روش خواندن و عمل به آن در روزهای هفته (در هفت روز)
دربیان ساعات سعد و نحس ستارگان و ساعت های آنها
سعد اکبر مشتری – سعد اصغر زهره و…
جدول ساعتنامه، پاس اول، پاس دوم، پاس سوم، پاس چهارم و…
نشستن یوگا در خط مندل حالت نیلوفر
چهار عنصر اصلی (آب، باد، آتش، خاک)
چهار پیامبری که هماکنون زنده هستند!
چهار ستون قرآن کریم
چهار عنصر جاندار
پنج تن که بدون پدر و مادر بدنیا آمدند
شرایط لازم جهت انجام دادن اذکار و خواندن اذکار
شرح دعای یس مغربی و ذکر آن و روش خواندن و عمل به آن
نشستن یوگای بسته در کنار روخانه
ذکر یونسیه و روش و خواص خواندن آن
ذکر فرشتگان خداوند متعال
ذکر ایام هفته و خواص و روش خواندن آن با استفاده از شمع و تمرکز به آن
ذکر سوره فتح و خواص و فواید آن
ذکر چله و چله نشینی و شرایط و عمل به آن
خواب مغناطیسی یا همان هیپنوتیزم
ذکر جهت هیپنوتیزم و روش آن و شرایط لازم برای هیپنوتیزم کننده و شخص هیپنوتیزم شونده – شخص عامل و معمول در هیپنوتیزم – بحت درباره هیپنوتیزم و مراحل انجام آن – طریقه بیدار شدن معمولی
شخص هیپنوتیزم شده و مطالب جالب دیگر در
رابطه با علم هیپنوتیزم که در هیچ جایی نخوانده اید
ذکر برای گرفتن ارتباط و تماس با ارواح و شرایط احضار ارواح
روش تماس و احضار ارواح، احضار روح، مکالمه با روح، سوال و جواب پرسیدن از روحی که احضار شده، ارواح خوب و بد،
ارواح شیطانی، تسخیر ارواح، تسخیر جن
ریاضت و چله نشینی برای گرفتن موکل و تماس با ارواح و هیپنوتیزم
خواص و فواید هر یک از نامها و اذکار الهی و شرح آن و توضیحات جامع به عمل آن جهت رسیدن به خواسته و حاجات خود
کتاب چهار ستاره در علوم غریبه

فواید اذکار الهی که برخی از آن شامل:
دفع دشمن و بلا، ایمنی از دست ظالم،
نفرین کردن دشمن ظالم، در نزد جباران ایمن شدن،
پاک شدن باطن شخص از بدی ها و ظلمانی ها،
درمان بیماری و صحت از بیماری های سخت
و ناعلاج، محفوض ماندن از شر جن و انس
و دیو و پری، رسیدن به صفای باطن و مکشوف
شدن اسرار حق بر او، کشف اسرار علوم غریبه
بر او و مطلع شدن از اسرار الهی، نورانی
شدن دل،سالم ماندن جسد در قبر، برکت
در مال و اموال، فتح محمات در کارها، مستجاب
شدن دعاها، گشایش و حل مشکلات، دست
یافتن به معرفت و علم بسیار، دفع فقر و تنگدستی،
افزایش مال و اموال و ثروت و افزایش رزق و روزی،
دفع آفات گیاهی برای زمین کشاورزی، شامل
حال عنایت الهی قرار گرفتن، پاکیزه شدن باطن شخص،
ایمنی از خوف و ترسیدن، رفع وسواس، درما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad
خوشتیپخوشتیپ
milad

شرح یس مغربی اگر این دعا

 لینک
شرح یس مغربی اگر این دعا

شرح یس مغربی


اگر این دعا را هفت بار بر کاسه چینی که پر از آب
باشد بخواند و از آن آب به خورد هر کس دهد آن
شخص مطیع او گردد و اگر غایبی در سفر باشد
و هفت بار به طرف او بدمد بزودی از آن سفر باز
گردد و اگر سه بار مصروعی بخواند شفا یابد و
مریض ۵ بار بخواند و بگوید
اللهم بحرمه یس این مریض را شفا ده فورا شفا یابد
اگر بر کاغذی بنویسد و بر کاغذ دمد عجائب بیند
به قدرت خدا و همه کس او را مطیع و فرمانبردار
شود و این سوره بر شیرینی بخواند و بخورد دشمن
دهد دوست گردد و هر که بر عود و زعفران یا
گلاب در ساعت زهره یا ساعت مشتری هفت بار
بخوانند و بر اتش نهد که بسوزد بیم ان باشد که
از محبت دیوانه شود و اگر کسی را سحر کرده
باشند سه بار این دعا و سوره مبارکه را بر پیاز بخواند
و بر اتش بگذارد و خود را بر ان بدارد سحر باطل شود
و اگر سوره یس مغربی را در کاسه چینی یا زعفران
بنویسد و بشوید و پانزده بار بخواند دل و جگر
وی قوی گردد و انچه بشنود یاد گیرد و فراموش
نکند و اگر این سوره را هفت بار بخواند به نیت
هر کسی بخواند فورا حاضر شود و اگر این سوره
را بر اب بخواند و با ان اب غسل کند و دو رکعت نماز
بجا اورد و بعد از حمد هفت بار سوره توحید و معوذتین
بخواند هر حاجت مشروعه دارد براورده شود و اگر
کسی تنگ دست باشد بعد نماز خفتن یک بار
بخواند و صد بار صلوات بفرستد حق تعالی روزی
اور را فراخ کندو اگر کسی این سوره را با خود
دارد از خطرات ارضی و سماوی محفوظ ماند
یس مغربی
بسم الله الرحمن الرحیم یس یس یس یس یس
صَلَی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ القُرانِ الحَکیم اِنَّکَ
لَمِنَ المُرسَلینَ عَلی صِراطِ المُستَقیم
تَنزیلَ العَزیزِ الرَّحیمِ لِتُنذِرَ قَوماً ما اُنذِرَ آباؤُهُم فَهم غافِلونَ
لَقَد حَقَّ القَولُ عَلی اَکثَرِهِم فَهُم لایُومِنونَ
اِنّا جَعَلنا مِن بَینِ اَیدیهِم سَداً وَ مِن خَلفِهِم سَداً
فَاَغشَیناهُم فَهُم لایُبصِرونَ وَ سَواءٌ عَلَیهِم ءََأََنذَرتَهُم
اَم لَم تُنذِرهُم لایومنون اِنَّما تُنذِرُ مَنِ اتََّبَعَ الذّکر
وَ خَشیَ الرَّحمن بِالغَیب فَبَشِّرهُ بِمََغفِرَهٍ وَ اَجرٍِ کَریمٍ
اِنّا نَحنُ نُحیِی المَوتی وَ نَکتُبُ ما قَدَّموا وَ آثارَهُم
وَ کُلَّ شَی ءٍ اَحصَیناهُ فی اِمامٍ مُبینِ

سوره شمس خوانده شود


انگشت خضر یا همان انگشت کوچک بسته شود
پانزده بار ایاک نعبد و ایاک نستعین
ده بار ۱۰بگوید اَنَا الفَقیر ذُو الحاجَه
بعد بگوید اللهم سَخِّر لی ….. بن …..


کَما سَخَّرتَ فرعونَ لِموسی و لَیِّن قلبَهُ کَما
لَیَّنتَ الحَدیدَ لِداوود علیه السلام لایَخلُقُ اِلّا
بِاِذنِکَ حَیاتُهُ و ناصیَتُهُ فی قَبضَتِکَ و قَلبُهُ فی یَدِکَ
و جَلََّ شَأنَُکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین
اَللهُمَّ اَجذِب قَلبَ ….. بن ….. کَما یَجذِبُ الحَدیدَ لِلمِغناطیس
و اَجذِب روحَهُ و جَسَدَهُ و جَمیعِ اَعضائِهِ بِحَقِّ اَنبیائِکَ المُرسَلینَ
و بِحَقِّ یس وَ القُرانِ الحَکیم و بِحَقِّ الم تَنزیل
الکِتاب لارَیبَ فیهِ مِن رَبِّ العالَمینَ
و بِحَقِّ کهیعص وَ بِحَقِّ حمعسق ذِکرُ رَحمَهِ رَبّکَ
عَبدهُ ذَکَریّا اِذ نادی رَبَّهُ نِداءً خَفیاً
قال رَبِّّ اِنّی وَهَنَ العَظمُ مِنّی وَ اشتَعَلهُ
الرّأسُ شیباً وَ بِحق طه ما اَنزَلناهُ عَلَیکَ القُران
لِتَشفی اِلّا تَذکِرَه لِمَن یَخشی وَ بحَقِّ وَ الطّورِ
وَ کِتاب مَسطور فی رقٍّ مَنشور وَ البَیتِ
المَعمور وَ السَّقف المَرفوع وَ البَحر المَسجور
وَ بِحَقِّ ن وَ القَلَم وَ ما یَسطُرون وَ بِحَقِّ
جَمیعِ الاَنبیاءِ وَ المُرسَلین وَ سُوَرِ القُرانِ العَظیم
وَ بِحَقِّ اَسماءِکَ الجَلیل المُکَرَّمَه المُقَدَّسَه المُنَوَّرَه
وَ بِحَقِّ العَرشِ وَ الکُرسی وَ المَلائِکَهِ المُقَرَّبین
وَ بِحُرمَهِ السََّمواتِ السَّبعِ وَ الکَواکِب السَّیارَه وَ السَّماءِ
ذاتِ البُروجِ وَ الیَومِ المَوعود وَ شاهِدٍ وَ مَشهودٍ
وَ السَّماءِ وَ الطّارِقِ وَ النَّجمِ الثّاقِب اِن کُلُّ لَمّا
عَلَیها حافِظ وَ بِحَقِّ وَ الفَجرِ وَ لَیالٍ عَشرٍ وَ الشَّفعِ
وَ الوَتر اِذا یَسر وَ بِحَقِّ وَ التّینِ وَ الزَّیتونِ وَ بِحَقِّ
وَ طورِ سینینَ وَ هذَا البَلَدِ الاَمین وَ بِحَقِّ الحُرمَهِ
بَیت المُقَدَّس وَ بِحَقِّ قُدرَتِکَ وَ سَلطَنَتِکَ
وَ بِحُرمَهِ اَنبیائِکَ وَ بِحَقِّ اَولِیائِکَ وَ بِحَقِّ اَصفِیائِکَ
عِبادکَ الصّالِحین یا رَبَّ العالَمین وَ یا خَیرَ النّاصِرین
وَ قاضِیَ حَوائِجِ الطّالِبین وَ یا مُجیبَ الدَّعَوات
وَ یا مُقیلَ العَثَرات وَ یا وَلیَ الحَسَنات وَ یا دافِعَ
السَّیِئات اِقضِ حاجَتی بِحُرمَهِ مُحمد و ال محمد
بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین


تعداد صفحات کتاب : ۲۲۷
حجم کتاب : ۷۳Mb
فرمت کتاب : pdf


کتاب رو از لینک بالای عکس میتونین دانلود کنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad
خوشتیپخوشتیپ
milad

گنج سلطانی در این کتاب شمابا طرز ساختن طلسمات

 لینک
گنج سلطانی در این کتاب شمابا طرز ساختن طلسمات

گنج سلطانی
در این کتاب شمابا طرز ساختن طلسمات
بطور کامل آشنا شده و بعد از خواندن دقيق
مطالب آن و عمل به دستورات کتاب قادر
خواهید بود تا به راحتی هرچه تمامتر برای
هر کس که بخواهید طلسم دلخواهتان را
بسازید. توجه به این نکته ظریف را لازم میدانم
که شما وقتی در اعمال خود موفق خواهید
شد که همه مراحل رابدرستی طی کرده و
بجا آورده باشید. مثلا در بحث تهیه نوع مواد
سوختی و همچنین در سوزاندن بخورات که
خیلی مهم است، باید بخور هر سیاره ای را
مطابق دستور گفته شده به اندازه ای که لازم
است تهیه و سوزانیده، بنحوی که در تمام طول
عملیات روشن بماند و بقیه مطالب که در متن
کتاب به آنها اشاره کرده ایم. با یاد گیری مطالب
این کتاب شما گام مهم و بزرگی را به سمت
استادی کامل در این علم برمیدارید، جدا توصیه
میکنم تا زمانیکه لازم نشده برای هیچ کس اقدام
به ساخت طلسم و انجام اعمال آن ننمایید زیرا که
اینگونه امور بطور کامل به قدرتهای ماورائی
مربوط شده و بااین قدرتها نمیشود شوخی کرد.
شما یا نباید عملی را شروع کنید و یا اینکه اگر
شروع کردید باید تاآخر ادامه بدهید و گرنه موجب
آسیب رسانی بخودتان و دیگران خواهید شد.
امیدوارم از علمی که فرامیگیرید در مسیر درست
و انسانی و در جهت تأمين رضای خدا استفاده کنید
و خدای نکرده بخاطرپول و مسائل مادی آخرت خود
را به هیچ نفروشید. حال این شما و این هم مطالب
شیرین و جذاب این کتاب، موفق باشید. آرزومند
حقیقی، خوشبختی و سعادت شما (رهنما)


گنج سلطانی
درس اول : در طبایع حروف
در این علم ، حروف ابجد را به چهار قم کرده اند،
حروف آتشی و خاکی و بادی و آبی و از آنجائیکه
در هنگام ساختن طلسمات سر وکار ما با حروف
است و حروف نیز به کلمات و جملات تبدیل میشود
و در هنگام خواندن عزیمت باید اسماء موکلین و همچنین
حروف مستخرجه بدرستی قرائت کرد، پس هر حرف
را باید مطابق قانون این علم حرکتی دارد مانند آنچه
در دستور زبان فارسی برای تلفظ درست کلمات
بکار برده میشود و آن عبارت از این است که ما حروف
را بوسیله چهار نوع حرکت تلفظ میکنیم. این حرکات
عبارتند از فتحه و ضمه و کسره و حرکت چهارم که
سکون یا جزم نام دارد و علامت آن یک دایره کوچک
است به این شکل و بدان که حروف ۲۸ گانه را به
انواع شکلها و ترتیبها نوشته که آنها دوایر مینامند و
شما در کتابهای قبلی با این مطلب آشنا شدید، اما
بدانید که مدار عمل در این کتاب برای ساختن
طلسمات دايره (أجهب) میباشد به این صورت که
حروف را به دو سطر اساس و نظیره در این دایره
تقسیم میکنیم
تعداد صفحات : 14
حجم کتاب : 492kb
فرمت کتاب : pdf

از لینک بالای عکس میتونین کتاب رو دانلود کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
milad
خوشتیپخوشتیپ
milad

⇣باران که میبارد⇣ ♛باید آغوشی باشد♛ پنجره ای نیمه باز

 لینک

⇣باران که میبارد⇣

باید آغوشی باشد

پنجره ای نیمه باز

موسیقی

بوی خاک

سرمای هوا

⇣باران که میبارد⇣

 باید کسی باشد

از جنسِღ توღ

⇩زیر یک چتر⇩

با قدم های آهسته

محو یکدیگر !

 

مشاهده همه ی 1 نظر
رها از دنیا
رها از دنیا

لبیک یا محمد بسم الله الرحمن الرحیم

91964621870229927736.gif
لبیک یا محمد


524.gif

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت محمد (ص)


http://sonyup.ir/uploads/141280130357212.gif
میدانم که شما هم همچون تمام مسلمانان از اهانت به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) به خشم آمده اید و چهره واقعی صهیونیسم و آمریکا را بار دیگر دیده اید . این برای اولین بار نیست که به دین و پیامبر و قرآن ما اهانت میشود ، ما سالهاست که صهیونیسم را شناخته ایم.دوستان عزیز آیا کسانی که این اهانت ها را به مقدسات ما میکنند همان هایی نیستند که هالیوود را اداره میکنند و جشنواره های فیلم را برپا می دارند!دوستان عزیز اگر شما عاشق پیامبر هستید و از این واقعیت دلخور ، بدانید که برای دفاع از ارزشهایمان باید مقابل دشمنان ایستاد . جهاد بر همه واجب است و اکنون در این جنگ رسانه اگر ساکت بنشینیم از جهاد در راه خدا دور شده ایم.دشمن سلاح گرم را کنار گذاشته و سلاحی قدرتمند تر بدست گرفته و افکار جوان ها را نشانه رفته است. اهانت به پیامبران، قدّیسان و افراد مورد احترام ادیان و مذاهب، عملی است که هیچ مکتب و مرامی آن را نمی‏پذیرد. بنابراین کسانی که دست به اهانت به پیامبر اکرم(ص) می‏زنند پیرو هیچ دین و مکتبی نیستد؛ بلکه از شیطان پیروی می‏کنند. دلیل اصلی این اهانت‏ها در موارد سابق، عدم شناخت واقعی از آموزه‎های حکیمانه و الهی اسلام و قرآن بوده است.آن هم توهین به پیامبر خوبی ها.در جهان کنونی، اخلاقیات و زندگی اخلاقی در اثر متزلزل شدن نظام های ارزشی و سست شدن مبانی مقدسات مورد تهدید قرار گرفته، با ثبات ترین عقاید دینی از وی گرفته شده، اندیشه های مکانیکی و عاریتی جایگزین آن گردیده و انسان با آشفتگی های گوناگون درونی و بیرونی مواجه شده که مهم تر از همه بحران معرفت دینی است.الگوی اخلاقی- تربیتی پیامبر اکرم(ص)، به دلیل وجود دو شاخصه؛ یکی در شخص پیامبر اکرم (ص)؛ و دیگری در شریعت و آیینی که آن حضرت از سوی خداوند برای هدایت بشریت آورده است، مناسب ترین و نیکوترین الگوی تربیتی است.


http://sonyup.ir/uploads/141280130357212.gif
برای حمایت از رسول مهربانی لایک وبازنشر یادتون نره لطفا


91964621870229927736.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است