لحظه  بروز رسانی 
nafas
شیطونشیطون
nafas

به بعضیا باید گفت. ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩﯾﻢ . .

به بعضیا باید گفت..
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩﯾﻢ
.
.
.
.
ﺷﻤﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ ﺑﻮﺩﯼ .... ﺭﻭ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮﺍﺏ
ﺑﻮﺩﯼ ... ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺳﺘﯿﮑﺮ ﺷﺎﭖ ﺑﻮﺩﯼ
ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﻧﺸﺎﺕ ﺑﻮﺩﯼ ....ﻫﺎﺕ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﺎﺕ
ﺑﻮﺩﯼ ... ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻗﺮﺻﺎﺕ ﺑﻮﺩﯼ ... ﺗﻮ ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺕ
ﺑﻮﺩﯼ
ﺗﻮ ﮐﻔﻪ ﻻﯾﮑﺎﺕ ﺑﻮﺩﯼ !
بله اینجوریاس

مشاهده همه ی 9 نظر
MILAD
قبراققبراق
MILAD

دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی

دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی ، دست در دستم که نگذاشتی
سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MILAD
قبراققبراق
MILAD

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺷﮏ


ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﻭﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻬﺶ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﺎ ۱۲۳۴ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ۴ﺗﺎ صفر !


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MILAD
قبراققبراق
MILAD

وقتی تن کسی رو زخمی کنی دیگه بعدش نوازش کردنش فقط

وقتی تن کسی رو زخمی کنی
دیگه بعدش نوازش کردنش فقط دردشو بیشتر می کنه

مشاهده همه ی 2 نظر
MILAD
قبراققبراق
MILAD

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس
ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MILAD
قبراققبراق
MILAD

آنقدر خوب هستم که ببخشمت … اما … آنقدر احمق نیستم

آنقدر خوب هستم که ببخشمت … اما …
آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MILAD
قبراققبراق
MILAD

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی
فقط به خاطر خطای دیدم بود


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید