لحظه  بروز رسانی 
milad tanhast
milad tanhast

    راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !

    راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
    تو … هیچ کجا نیستی…

مشاهده همه ی 10 نظر
milad tanhast
milad tanhast

دست همیشه برای زدن نیست .<br style="color:rgb(55,64,78);font-family:\'lucida grande\',

دست همیشه برای زدن نیست ....

کار دست همیشه مشت شدن نیست ..... 

دست که فقط برای این کار ها نیست ..... 

گاهی دست میبخشد ..... 

نوازش میکند ..... احساس را منتقل میکند ..... 

گاهی چشمها به سوی دست توست ..... 

دستت را دست کم نگیر ........

مشاهده همه ی 10 نظر
milad tanhast
milad tanhast

از 3 نفر هرگز متنفر نباش : فروردینی ها ، مهری‌

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها ، مهری‌ ها ، اسفندی ها
چـون بهتـرین ها هستند...

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها
چـون صادق هستند...

سه نفر رو هیچوقتـــ نذار از زندگیتـــ بیرون برن :
شهریوری‌ ها ، آذری‌ ها ، آبانی ها
...
چـون به درد دلتـــ گوش میدهند...

سه نفر رو هرگز از دستـــ نده :
مردادی ها ، خردادی ها ، بهمنی ها
چـون دوستـــ واقعی هستند...

مشاهده همه ی 15 نظر
milad tanhast
milad tanhast

آهای ِ روزگار !!برایم مشخـــص کن

آهای ِ روزگار !!

برایم مشخـــص کن

مشاهده همه ی 3 نظر
milad tanhast
milad tanhast

لب هایت طعم سیب می دهند !. . . میخواهی آدمم

لب هایت طعم سیب می دهند !

.
.
.

میخواهی آدمم کنی؟
%D9%82%D9%84%D8%A8 تكه متن هاي كوتاه عاشقانه و رمانتيك همراه عكس

مشاهده همه ی 5 نظر
milad tanhast
milad tanhast

عجـــــــــب طعـــم گسی دارد . دروغ

 

 

 

 

 

عجـــــــــب طعـــم گسی دارد ..

دروغ هـــــــــایت

وقتـــــــــــی ..

به خورد گوش هــــــــــــایم میرود


تمام ذهنـــم را جــــــمـــع می کنـــد .. !!!
9 تكه متن هاي كوتاه عاشقانه و رمانتيك همراه عكس

 

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید