لحظه  بروز رسانی 
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

سلام به همه کی بازی کلش اف کلنز رو بازی

{-35-}سلام به همه {-35-}
{-26-}کی بازی کلش اف کلنز رو بازی میکنه؟{-26-}
هرکی این بازی رو بازی میکنه بگه تا یه کلن بزنیم
اگه تعداد به 13 نفر برسه یه کلن میزنیم مرسی

{-41-}منتظرم{-41-}

مشاهده همه ی 3 نظر
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

حس قشنگیه یكی نگرانت باشه.♥ یكی بترسه از اینكه یه

حس قشنگیه یكی نگرانت باشه..♥
یكی بترسه از اینكه یه روز از دستت بده...♥
سعی كنه ناراحتت نكنه...♥
حس قشنگیه وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده عزیز دلم رسید؟♥

مشاهده همه ی 10 نظر
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

ﻭﻟﻰ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻭﺍﻧﺘﺎ . . . . . .

ﻭﻟﻰ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻭﺍﻧﺘﺎ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
ﺷﺒﻴﻪِ ﺍﻭﻥ ﺩﻣﭙﺎﻳﻰ ﺟﻠﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ؟

مشاهده همه ی 29 نظر
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

اون موسسه ای که ایران رو دومین کشور افسرده معرفی کرده

اون موسسه ای که ایران رو دومین کشور افسرده معرفی کرده

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

مطمئنن برنامه ماه عسل رو ندیده بودن وگرنه لیاقت ما اولین کشور بوده !!

مشاهده همه ی 17 نظر
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ 1ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﺷﻪ

ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ 1ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﺷﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ: ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺎ 1ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ..
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻮﻝ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻧﺪﻡ ..
.
.
.
.
.
.
.
ﯾﻨﯽ ﻣﺎ 4ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪﯾﻢ. ﺧﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯿﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ
ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩﻩ ..

 

مشاهده همه ی 12 نظر
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻥ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﺟﺎﻣﻮﻥ

ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻥ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﺟﺎﻣﻮﻥ ﻧﺸﺎﺷﯿﻢ !

.

.

.

ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮﯾﻨﯿﻢ !...

ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ !...

مشاهده همه ی 17 نظر
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

هیچگاه سنگی را در بیابان جابجا نکنید. . شاید فردی زیر

هیچگاه سنگی را در بیابان جابجا نکنید. .. شاید فردی زیر آن ریده باشد.
.
.
.
دکتر شریعتی با دستای انی! !!

 

مشاهده همه ی 6 نظر
مــــیــــنــــا
خوشتیپخوشتیپ
مــــیــــنــــا

ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ . . . . . .

ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺷﻤﺎ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ...ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ!
ﺷﻤﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﮕﯿﻦ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ﻫﯽ ﺍﺻﺮﺍﺭ
ﮐﻨﯿﻦ |:|: !!

 

مشاهده همه ی 9 نظر