لحظه  بروز رسانی 
minaنشاط بي پايان❤️
شادشاد
minaنشاط بي پايان❤️

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
minaنشاط بي پايان❤️
شادشاد
minaنشاط بي پايان❤️

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست که

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست
که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
minaنشاط بي پايان❤️
شادشاد
minaنشاط بي پايان❤️

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
minaنشاط بي پايان❤️
شادشاد
minaنشاط بي پايان❤️

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید