لحظه  بروز رسانی 
☆. بهار .☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆. بهار .☆

برایت آرزو میکنم دوام بیاوری.❣⚘⚘ در رکود، بی

برایت آرزو میکنم دوام بیاوری.❣⚘⚘ در رکود، بی

برایت آرزو میکنم دوام بیاوری..❣⚘⚘

در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار..❣⚘⚘

       ** ♥️♥️**

مشاهده همه ی 31 نظر
☆. بهار .☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆. بهار .☆
پست شماره 321810702 از ☆. بهار .☆

..

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 23 نظر
☆. بهار .☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆. بهار .☆

مراقب باش تمام خودت رو به کسی ندی . چون

مراقب باش تمام خودت رو به کسی ندی . چون

مراقب باش تمام خودت رو به کسی ندی ..
چون ضعیف میشی..
چون حساس میشی..
چون انتظار شکل میگیره....
و بعد درد میاد سراغت ...
@mary_mori6463

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 42 نظر
☆. بهار .☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆. بهار .☆
پست شماره 321808249 از ☆. بهار .☆

..

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 27 نظر
☆. بهار .☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆. بهار .☆

گاهی خسته می شوم؛ از زن بودنم کمی آزادی

گاهی خسته می شوم؛ از زن بودنم کمی آزادی

گاهی خسته می شوم؛
از زن بودنم
کمی آزادی می خواهم... نه اینکه بخواهم گره روسری ام را شل کنم،
نه
روحم اسیر شده،
در باورهای پوچ مرد ایرانی!
از اینهمه مراقبت از خودم خسته ام
کمی مواظبم باش
برادرانه
دلم میخواهد از خیابان نترسم...
از تنهایی
از صدای بوق ماشین ها...
کوچه های خلوت....
سنگ تهمت... دلم لک زده برای آزادی
آزادی از چشم های ناپاک
کمی باور
و فرار از قضاوت
میخواهم کمی لبخند بزنم
ولی کسی به نجابتم شک نکند
گاهی کمی مهربان باشم
من یک زن ایرانی ام
دلم کمی رهایی میخواهد...
مرد ایرانی!

"کمی برادرم باش"....

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 18 نظر
☆. بهار .☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆. بهار .☆
پست شماره 321801174 از ☆. بهار .☆

..

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 14 نظر
☆. بهار .☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆. بهار .☆
پست شماره 321797552 از ☆. بهار .☆

..

مشاهده همه ی 19 نظر