لحظه  بروز رسانی 
mina
mina

https://facenama.com/i/tmp4/1610703609995400_large.jpg اولین ابر ناوبندرنظامی و لجستیکی ار

https://facenama.com/i/tmp4/1610703609995400_large.jpg اولین ابر ناوبندرنظامی و لجستیکی ار

https://facenama.com/i/tmp4/16107..._large.jpg
اولین ابر ناوبندرنظامی و لجستیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران با قابلیت
سه سال دریانوردی بدون سو خت گیری
وقابلیت نه بار گردش دور کره زمین بدون توقف
و حمل چندین هلیکوپتر و ده ها بهباد جنگی و شناسایی
و مسلح به انواع موشکهای بالستیک و کروز نفقطه زن و
حمل بیش از 81 هزار تن انواع مهمات و امکانات نظامی نیروها
و قدرت رهگیری و پایش انواع کشتیهای نظامی و تجاری از هزاران کیلومتر دورتر.

مشاهده همه ی 11 نظر
mina
mina

https://facenama.com/i/tmp4/1610703163709525_large.jpg اولین ابر ناوبندرنظامی و لجستیکی ار

https://facenama.com/i/tmp4/1610703163709525_large.jpg اولین ابر ناوبندرنظامی و لجستیکی ار

https://facenama.com/i/tmp4/16107..._large.jpg
اولین ابر ناوبندرنظامی و لجستیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران با قابلیت
سه سال دریانوردی بدون سو خت گیری
وقابلیت نه بار گردش دورکره زمین بدون توقف
و حمل چندین هلیکوپتر و ده ها بهباد جنگی و شناسایی
و مسلح به انواع موشکهای بالستیک و کروز نفقطه زن و
حمل بیش از 81 هزار تن انواع مهمات و امکانات نظامی نیروها
و قدرت رهگیری و پایش انواع کشتیهای نظامی و تجاری از هزاران کیلومتر دورتر.

مشاهده همه ی 2 نظر
mina
mina

کرونا یک واقعیت تلخ در زندگی این روزهاست. با رعایت

کرونا یک واقعیت تلخ در زندگی این روزهاست...
با رعایت موارد ذیل به وظیفه شرعی،اجتماعی، و اخلاقی خود
عمل کنیم تا سلامت و بهداشت خود و جامعه را تامین کنیم.
1-بهداشت فردی را حتما رعایت کنیم.
2- فاصله گذاری اجتماعی را حتما رعایت کنیم.
3-حتی الاامکان در خانه بمانیم.
4-در صورت نیاز به خروج از خانه حتما ماسک بزنیم.
شعار هر ایرانی:برای حفظ سلامتی خود و جامعه همیشه
من در خارج از خانه ماسک می زنم.
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 10 نظر
mina
mina

Perhaps the least thing that you want from God be

Perhaps the least thing that you want from God
be the greatest and most beautiful wish that God brings for you.
شاید کمترین چیزی که شما از خداوند می خواهید،
بزرگترین و زیباترین ارزویی باشد که خداوند برای شما بر اورده می کند.
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mina
mina

جرج فلوید سیاه پوست امریکایی زیر زانوی پلیس نژاد پرست سفید

جرج فلوید سیاه پوست امریکایی زیر زانوی پلیس نژاد پرست سفید پوست فریاد میزد و التماس میکرد:
I can't breathe
I can't breathe
من نمی توانم نفس بکشم
من نمی توانم نفس بکشم
please...pleaase...please
خواهش میکنم..خواهش میکنم..خواهش میکنم.....
تا اینکه در کمال بهت و ناباوری جان داد.....
تا برگ ننگین دیگری بر پرونده قطور
ظلم،بی عدالتی، و تبعیض نژادی دولت امریکا افزوده شود....

مشاهده همه ی 11 نظر
mina
mina

شعار سیاه پوستان امریکا.Blacks life matter جان سیاهان ارزش

شعار سیاه پوستان امریکا.Blacks life matter
جان سیاهان ارزش دارد
We can not breathe for centuries.
قرنهاست که ما نمی توانیم نفس بکشیم
امریکا اف بر تو....امریکا شرمت باد... امریکا ننگت باد.....

مشاهده همه ی 3 نظر
mina
mina

https://facenama.com/i/tmp4/1587789172772378_large.jpg پرتاب موفق ماهواره نظامی نور به فضا

https://facenama.com/i/tmp4/1587789172772378_large.jpg پرتاب موفق ماهواره نظامی نور به فضا

https://facenama.com/i/tmp4/15877..._large.jpg
پرتاب موفق ماهواره نظامی نور به فضا
برای جهان غرب غافلگیرکننده
واز طرفی تحسین و حیرت
کارشناسان نظامی و اهل فن
غرب و جهان را به دنبال داشت.
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر
mina
mina

https://facenama.com/i/tmp4/1587575839389555_large.png امروز روز تاریخی برای ملت ایران بود

https://facenama.com/i/tmp4/1587575839389555_large.png امروز روز تاریخی برای ملت ایران بود

https://facenama.com/i/tmp4/15875..._large.png
امروز روز تاریخی برای ملت ایران بود.
برای اولین بار ایران زمین را از فضا دید
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر