لحظه  بروز رسانی 
marjan
ناراحتناراحت
marjan

هر روز فال میگیرم  شاید میان آنها حرفی دلگرمم کند دنیام

هر روز فال میگیرم 

شاید میان آنها حرفی دلگرمم کند

دنیام شده دیدن طالع خوب و شیرینم در فالها

دنیایی که در واقعیتم نیست

ماه هاست فقط گوش میدهم به صدای دنیای اطرافم

حال زندگیم خوب نیست!!!!


مشاهده همه ی 1 نظر
marjan
ناراحتناراحت
marjan

"شـــکــستم " . . . آنقـــدر آهســـته که صــدای شـکــسـتنم ،کســی را

"شـــکــستم " . . . 
آنقـــدر آهســـته که صــدای شـکــسـتنم ،
کســی را آزار ندهد .
"من "شکســـــتم...
آنقـــدر آهستـــه که صــدای شکـــستنم را؛ 
فقط دیوارهای اتاقــم شنیدند،
و نـــم پس ندادند !
صــدای شکـــستنم را قلـــم و کاغـــذ 
شنیدند وشـــعـــر پس دادند...
صـــدای شکــستنم را
 "خــــــدا "شنید و
سکــــوت جواب داد !!!
می دانــی؟ اهل گریـــه نیستم ،
فقط" بغــــض" میکنــــم...
ایـن سخت تــر از هر چیزیست ، 
بغـــض داشته باشی و بخنـــــدی...

مشاهده همه ی 1 نظر
marjan
ناراحتناراحت
marjan

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ . ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ ﻣــــــــــﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ

.... ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ ﻣــــــــــﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ...

... ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻧــــــــــــــــــــﮑﻨﻢ

....ﺟﺰ ﺗــــــــــــــــــــــــﻮ !....

نگاهـت را گره بزن
به هر لحظـه مــن
حس امنیــت میکنم
وقتی تــــو
درگیــر منـــی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marjan
ناراحتناراحت
marjan

این روزهانه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارمنه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم

این روزها
نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم
نه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم داشتـه باشد
ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

مثـل دی , مثـل بهمـــن, مثـل اسفنــــــد
مثـل ایـن زمستــــ ـــــان
احســــــاسـم یـخ زده
آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه
امیــــــدم زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــن شـده

نه به آمـــــدن ی دل خوشــم و نه از رفتـــــن ی غمگیــن
ایـن روزهـــا پــُر از سکـــــــــوتـم

سکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ی پُـــر از فریـــــاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marjan
ناراحتناراحت
marjan

1449046702232897_jpg.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
marjan
ناراحتناراحت
marjan

هی میگن اگه اینترنت تو گذشته بود کلنگ هم اختراع

1448688440397546_jpg.jpg

هی میگن اگه اینترنت تو گذشته بود کلنگ هم اختراع نمیشد
بابا بستگی به نیاز  داره الان کلنگ احتیاج نیست اما این اختراع میتونه مشکل ۱۰۰٪ مردم رو حل کنه ..... 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
marjan
ناراحتناراحت
marjan

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند

و تکرار خاطرات در همه شبها  ،
 موها را . . .


ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…

ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !

ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ می کشد ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....!
پاییز از مهر شروع نمی شود ، پاییز از بی مهری ها شروع میشود......
پس بیاید مراقب هم باشیم....
وصادقانه مهر بورزیم....
ودل وزبانمان یکی باشد...
@salam3ali3

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید