لحظه  بروز رسانی 
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

اینجا دنیای وارونه است ! اینجا مردانگی خیلی ها در

اینجا دنیای وارونه است !

اینجا مردانگی خیلی ها در زیپ شلوارشان خلاصه می شود

و زنانگی خیلی ها در ارضا کردن جنس مخالف

اینجا از بکارت برای خیلی ها فقط بکارت مانده !!

اینجا حرف پول که به میان می آید خیلی ها شرافتشان را

از یاد می برند .

اینجا جایی است که تمام خوبی ها را می شود با پول خرید

راستی به معلم کلاس سوم دبستان هم بگویید با پول علم هم خریدند!

اینجا تنهایی و سادگی و بی کسی معنی اش مرگ است...

اینجا گورستان آرزوهاست ...

اینجا همه چیز وارونه است...

مشاهده همه ی 1 نظر
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

کجایی که ببینی این روزها رکورد زده ام !! گفته

کجایی که ببینی این روزها رکورد زده ام !!

گفته بودم که با رفتن تو می میرم

تو رفتی و من نمردم ولی بعد از تو

ساعت های خانه به خواب رفته اند

درست بر سر لحظه ی رفتنت توقف کرده اند

تقویم ها هم همه سر همان سالی که رفتی

مانده اند ، نه سالی نو شد ، نه روزی

فقط مانند یک فیلم ویدیو تکرار شدم

تکرار ، تکرار و تکرار

می دانی ، راستش خیلی ها فقط نام زنده را

بر دوش می کشند ، نزدیکشان که می شوی

پای صحبت هایشان که می نشینی

می بینی هرکدامشان در یک سال و یک لحظه

توقف کرده اند و از آن جا به بعد فقط تکرار شدند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

اوووووووووووووووخیییییییییییییییییییییییییییییییییی  همگی روحتون شادویادتون گرامی

اوووووووووووووووخیییییییییییییییییییییییییییییییییی 
همگی روحتون شادویادتون گرامی

مشاهده همه ی 26 نظر
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

پسري ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

پسري ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !

ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...

ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ

ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ...... بود ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ...

ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ..

ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...

ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ...

ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭدﻧﯿﺴﺖ !!

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ

ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ ...

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ

ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;

ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است

ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ

ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ...

مشاهده همه ی 4 نظر
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

بانــ❤ـو اگر هنوز مردی را نیافته ای تا معنایِ نگاهت را

بانــ❤ـو
اگر هنوز مردی را نیافته ای
تا معنایِ نگاهت را بفهمد
که غمِ چشم هایت را بخواند
بغضِ صدایت
را بفهمد
تنها بمان
فرقی هم نمی کند چه سنی باشی
اگر هنوز که هنوزه
مردِ زندگی ات را نیافته ای
تنها بمان. . .!
تو را چکار به حرفِ مردم. .!
بگذار هرچه می خواهند بگویند
گاهی تنهایی بهترین انتخاب است. . 

حاتمه ابراهیم زاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

برخاک نشسته بودم که خدا آمد کنارم نشست! گفت: مگر کودک

برخاک نشسته بودم


که خدا آمد کنارم نشست!


گفت: مگر کودک شده ای ،که با خاک بازی می کنی ؟


گفتم : نه ولی ....


از بازی آدمهایت خسته شده ام !


همان های که فکر می کنند هنوز خاکم و روح تو در من دمیده نشده ...


من با این خاک بازی میکنم ،تا آدمهایت را بازی ندهم !


خدا خندید....


پرسیدم خدایا چرا از آتش نیستم؟!


تا هر که قصد بازی داشت را بسوزانم


خدا ساکت بود !


گویا از من دلخور شده بود !


گفت : تو را از خاک آفریدم  تا بسازی ، نه بسوزانی ...!


تو را از خاک عنصر برتر ساختم


از خاک ساختم که با آب ،گل شوی و زندگی ببخشی ...


از خاک که اگر آتشت زدنند باز هم زندگی میکنی و پخته تر میشوی ...


با خاک ساختمت تا همراه باد برقصی ...


تا اگر هزار بار آتش و آب و باد تو را بازی داد تو برخیزی ....


سر برآوری...


در قلبت دانه عشق بکاری ...


و رشد دهی و از میوه شیرینش لذت ببری ...


تو از خاکی پس به خاک بودنت ببال...


و من هیچ نداشتم برای گفتن به خـــــدا!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

نسل مزخرفی بودیم نسل انتخاب بین بد و بدتر،، به ما

نسل مزخرفی بودیم


نسل انتخاب بین بد و بدتر،،


به ما که رسیدن رودخانه ها خشکید ،،


جنگلها سوخت،،


ابرها نبارید،،


.دل به هر کسی دادیم ،قبل از ما دل داده بود،،،


نسلی هستیم که نه به پدرمان رفتیم نه به مادرمان بلکه به فنا رفتیم،،


نسلی هستیم که هم از دزد می ترسیم هم از پلیس،،


حیف،،،،،


نسل دیدن و نداشتن ،،،خواستن و نتوانستن،،،رفتن ،و نرسیدن ،،،


نسلی که آرزوهایش بر دل ماند ،،


نسل گوش دادن آهنگ های سوزناک،،،


نسل طلاق هفتاد درصد،،،


نسل فیسبوک از تنهایی،،


نسل درد و دل با هر کسی،،


نسل ماندن سر بی راهی ،،،


نسلی که ناله های همدیگر را فقط لایک میکنیم ،،


نسل خوابیدن با اس ام اس،،،


یادت باشد وقتی جهنم رفتیم بگیم یادش بخیر آن دنیا هم جهنمی داشتیم،،

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

حواسَتـْـ بــِہ دِلَـتــْ باشَـد آטּ را هَر جایــے نَگُذار . ایـטּ

حواسَتـْـ بــِہ دِلَـتــْ باشَـد

آטּ را هَر جایــے نَگُذار ...

ایـטּ روزهـا دِلـْ را مـیدُزدَنـْد

بَعد کــِہ بــِہ دَردِشاטּ نَخُوردے

جاے صَنـْدوقِ پُسـتــْ آטּ را

دَر سَطـْلِ آشـْغالـ میــے اَنـْدازَنـْد

وَ تو خوبـْـ میدانــے دِلــے کــِہ الـْمثنــے شُد

دیگر دلـْ نمــے شود


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

نگاهم کن!                         من دیگر آن باکره ی ترسو نیستم!فاحشه ای شده

نگاهم کن!

                         من دیگر آن باکره ی ترسو نیستم!

فاحشه ای شده ام  که هر شب

                                                            ذهن عریانش را

                        به هرزگی می کشاند!

من دل بسته ام!

                                  به نفسهای شهوت آلود و مردانه ی دیوارهای اتاقم!!

 این روزها سکـــــــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــ  به سراغم امده


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گل دختر
آروم و عادیآروم و عادی
گل دختر

دلتنگـی، پیچیــده نیســت. یک دل. یک آسمان. یــک بغــض . و

دلتنگـی، پیچیــده نیســت.

یک دل..

یک آسمان..

یــک بغــض ..

و آرزوهــای تـَـرک خـورده !

به همین ســادگـی ... 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید