لحظه  بروز رسانی 
im.master
بی‌حالبی‌حال
im.master

از آدم خوبه داستان بودن خسته شدم، همیشه آدم

از آدم خوبه داستان بودن خسته شدم،
همیشه آدم خوبه‌ی داستان ما بودیم، میخوام کمی هم بد باشم ^_^

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهانه
مهربونمهربون
بهانه

ﭼِﻪ ﺣِﺲِ ﻗَﺸَﻨﮕﯿِﻪ ﻭِﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻣَﺤﺮﻡِ ﺩِﻝِ ﯾِکی

ﭼِﻪ ﺣِﺲِ ﻗَﺸَﻨﮕﯿِﻪ ﻭِﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻣَﺤﺮﻡِ ﺩِﻝِ ﯾِکی ...

ﯾِﮑﯽ ﮐِﻪ ﺑِﻬِﺶ ﺍِﻋﺘِﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﯼ ...

ﺑِﻬِﺖ ﺍِﻋﺘِﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭِﻩ ...

ﺍَﺯ ﺩِﻟﺘَﻨﮕﯽ ﻫﺎﺵ ﺑَﺮﺍﺕ ﻣﯿﮕِﻪ ...

ﺍَﺯ ﺩِﻟﺘَﻨﮕﯽ ﻫﺎﺕ ﺑَﺮﺍﺵ ﻣﯿﮕﯽ ...

ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸِﻪ ...

ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﯽ ...

ﺣِﺴﯽ ﮐِﻪ ﻫﯿﭻ ﻭَﻗﺖ ﺑِﻪ ﺗَﻨَﻔُﺮ ﺗَﺒﺪﯾﻞ ﻧِﻤﯿﺸِﻪ ...

ﺍﯾﻦ ﺣِﺲ ﻣِﺜﻞِ ﻗَﻄﺮِﻩ ﻫﺎﯼِ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎﮐِﻪ ...!

خُوش بِحالِ کَسایی کِه اَز این حِسا دارَن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهانه
مهربونمهربون
بهانه
پست شماره 319875311 از بهانه

{-35-}

مشاهده همه ی 58 نظر
صبا
صبا

عشق تنها ارثیه ایست که از من

عشق تنها ارثیه ایست که از من

{-35-}
عشق
تنها ارثیه ایست
که از من به تو میرسد؛
مرا ببخش اگر با دست های خالی
دوست داشتمت!{-w67-}

مشاهده همه ی 24 نظر