لحظه  بروز رسانی 
(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

هر گـــآهـ بهـ تو فکـــر میکُــنَــم .  حـــَواسم از ـهمه چـــیز

هر گـــآهـ بهـ تو فکـــر میکُــنَــم ... 

حـــَواسم از ـهمه چـــیز پــَـــرت میشود 

وَ مـن چهـ روزـهــآی ِ بیـهــودهـ ای را سپـــَری میکـــُنَم ...

بــآ بیســــت و چـــهـآر ســآعت حَــوآس پــــَرتــی ...

07118831699489846236.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

خدا گفت مجنون یک ماجراست ماجرای آکنده ازمن ماجرایی که باید

خدا گفت مجنون یک ماجراست ماجرای آکنده ازمن ماجرایی که باید بسازیش شیطان

گفت تنها یک

اتفاق است بنشین تا بیفتد آنان که حرف شیطان را باور کردند نشستند ومجنون هیچگاه

اتفاق نیفتاد

مشاهده همه ی 1 نظر
(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

سال ۱۳۶۰ : پسر : من عاشقتم … دختر :

سال ۱۳۶۰ :

پسر : من عاشقتم …

دختر : من با یکی دیگه رابطه دارم!

پسر : میکشــــــمت! (قتل)

 

سال ۱۳۷۰ :

پسر : من عاشقتم …

دختر : من با یکی دیگه رابطه دارم!

پسر : باشه . ( خودکشی )

 

سال ۱۳۸۰ :

پسر : من عاشقتم …

دختر : من با یکی دیگه رابطه دارم!

پسر : باشه منم میرم یکی دیگه پیدا میکنم :دی

 

سال ۱۳۹۰ :

پسر : من عاشقتم …

دختر : من با یکی دیگه رابطه دارم!

پسر : اوکی. صبر میکنم تا باهم بهم بزنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد! خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِـ

مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!
خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:
دیـــــوونــَــم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…

مشاهده همه ی 2 نظر
(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

مـﮩــזּ نیســـت نوشتـﮧ هاﮮ درهـזּ و بـرهـזּ مـرا بخـوانـﮯ یـا

مـﮩــזּ نیســـت نوشتـﮧ هاﮮ درهـזּ و بـرهـזּ مـرا بخـوانـﮯ یـا نــــﮧ

مــטּ بـرای دل خستـــﮧ ام مـﮯ نـویســזּ...

میخـــواهـﮯ بخـــواטּ...

میخـــواهــﮯ نخـــواטּ...

فـــقــــــط خـواهـش میکنــזּ...

اگــــر خـوانـدﮮ.....

عـاشقـانــﮧ اזּ را تقــدیــזּ بـﮧ " او " نکــטּ

مــטּ ایـטּ ها را بـراﮮ " تـــو " نوشتـﮧ اזּ ...

نــــــﮧ بـراﮮ " او " ...

6qw15c052a6y47pv406b.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

گـ ـاهــی آدمـــ دلــش مـ ـیـ ـخـ ـواهـ ـد کـ

گـ ـاهــی آدمـــ دلــش مـ ـیـ ـخـ ـواهـ ـد

کـ ـفـ ـش هـ ـایـ ـش را در بــیـ ـاورد...

یـ ـواشـ ـکــی نـ ـوکـ ِـ پـ ـا نـ ــوکــِـ پـ ــا از خـ ـودش دور  شـ ــود!

بـ ـعـ ــد بــ ـزنـ ــد بـ ــه چـ ــاکـ ــ ...

...فـــرار کــنـ ــد از خــودش!

cze

مشاهده همه ی 1 نظر
(♥‿♥ ) KiMia
(♥‿♥ ) KiMia

گــآه از جـِـنـس ِ اَشـک انـב و گــآه از جـِنـس ِ

02200000گــآه از جـِـنـس ِ اَشـک انـב و گــآه از جـِنـس ِ بـُغـض

گــآه سُـکـوت مـے شَـونـב و خـآمُـوش مــے مـانـنـב

گـاه هــق هـق مــے شَـوَنـב و مـے بـارنـב . .

בلـتـنـگے مـن بـَرایِ تو امـّـا

جِـنـسِ غَـریـبے בارב........13900000

35.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید