لحظه  بروز رسانی 
میترا
آروم و عادیآروم و عادی
میترا

500x499_1451413659435959.jpg

مشاهده همه ی 13 نظر
میترا
آروم و عادیآروم و عادی
میترا

مــن جمعه ترین حالتِ یک عاشقم! امـا تو صبح ترین جمعه‌یِ هر

مــن جمعه ترین حالتِ یک عاشقم! امـا

 

تو صبح ترین جمعه‌یِ هر روز دلم باش

 kopk_photo_2016-06-26_10-58-38.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر
میترا
آروم و عادیآروم و عادی
میترا

500x500_1449287169868883.jpeg

مشاهده همه ی 12 نظر
میترا
آروم و عادیآروم و عادی
میترا

زن هر چقدر هم که بزرگ شود؛ همسر شود؛ مادر شود؛ مادربزرگ

زن هر چقدر هم که بزرگ شود؛
همسر شود؛
مادر شود؛
مادربزرگ شود...
درونش هنوز هم "دختری" کوچک چشم انتظار است؛
انتظار می کشد برای لوس شدن،
محبت دیدن،
دستی می خواهد برای نوازش،
و چشمی برای ستایش...
مهم نیست چند ساله شدی؛
زن که باشی،
دنیای درونت همیشه صورتی ست...
..
500x791_1449285955673628.png

مشاهده همه ی 6 نظر
میترا
آروم و عادیآروم و عادی
میترا

تقدیم ب دخترای پاک سرزمینم. تو دختر شدی نه برای در

تقدیم ب دخترای پاک سرزمینم...
تو دختر شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه٫٫٫
خلق بوسه ای از جنس آرامش...
تو دختر نشدی همخواب ادم های بیخواب شوی٫٫٫
دختر شدی برای خواب کسی رویا شوی...
تو دختر نشدی ک در تنهاییت حسرت اغوشی عاشقانه را داشته باشی٫٫٫
دختر شدی تا اغوشی در تنهاییه عشقت باشی...
نه برای چشم های هرزه ای که پاکی تو را ارزان میخرند...
دخترباش و مغرور
عروسک نباش در دست کولی های عروسک باز...
پاکی ات را ارزان نفروش به دورگردهای عروسک پرست...
هرکسی لایق عاشقانه هایت نیست٫٫٫
صحبت از ارزش توست و لیاقت ادم ها٫٫٫
پاک باش و پاک بمان برای کسی ک لایق توست...

ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾ܓ✾
2015-Muslim-Wedding-Dress-sorifun-1.jpg

مشاهده همه ی 17 نظر
میترا
آروم و عادیآروم و عادی
میترا

هَرجآ سوال شُد کـه « دِلَت دَر کُجآ خوش استـــ

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.gif

هَرجآ سوال شُد کـه « دِلَت دَر کُجآ خوش استـــ ؟ »

بی اختیــآر بَر دَهَنَم مَشهَـــد الرِضآستـــ . . .
pobq4j7mk5vc9c20me0y.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر