لحظه  بروز رسانی 
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

خدا " تو " را که می افرید حواسش

خدا " تو " را که می افرید

حواسش

پرت ارزوهای من بود !

شدی همان ارزوی من .....

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

کنار اشیانت ، اشیانه می کنم  فضای اشیانه را پر از

کنار اشیانت ، اشیانه می کنم 

فضای اشیانه را پر از ترانه می کنم 

کسی سوال می کند بخاطر چه زنده ای ؟

و من برای زندگی " تو "  را بهانه می کنم !

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

ارزویم همه این است  نتراود اشک از چشم تو هرگز ،

ارزویم همه این است 

نتراود اشک از چشم تو هرگز ، مگر از شوق زیاد 

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز 

و به اندازه ی هر روز  " تو "  عاشق باشی 

عاشق انکه " تو " را  می خواهد 

و به لبخند " تو " از خویش رها می گردد 

و " تو " را دوست بدارد به همان اندازه ، که دلت می خواهد .....

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

گاهی فراموش کن که کجایی  به کجا رسیدی  و به کجا

گاهی فراموش کن که کجایی 

به کجا رسیدی 

و به کجا نرسیدی 

گاهی فقط زندگی کن !

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

اینده ی زیبا از ان کسانی خواهد بود که   زیبایی رویاهایشان

اینده ی زیبا از ان کسانی خواهد بود که  

زیبایی رویاهایشان را با تمام وجود باور دارند .

همیشه بگوییم :  باور دارم  که  می شود !

نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

با کسی باشید که  از شما کینه به دل نگیرد حرف

با کسی باشید که 

از شما کینه به دل نگیرد

حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد 

و بترسد از روزی که شما را از دست بدهد !


نظرات برای این پست غیر فعال است
farzane
آروم و عادیآروم و عادی
farzane

برخی از انسان ها  هر کاری کنید دوستتان نخواهند داشت

برخی از انسان ها 

هر کاری کنید دوستتان نخواهند داشت ...

و برخی هم 

هر کاری کنید دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت  ...

جایی روید که عشق حضور دارد .

نظرات برای این پست غیر فعال است