لحظه  بروز رسانی 
مهدی
مهدی
احمد صفایی (عشق من)

احمد صفایی (عشق من)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
مهدی

حاج اقا مقدم (دل دل ترو میخواد....)

حاج اقا مقدم (دل دل ترو میخواد....)

حاج اقا مقدم

مشاهده همه ی 8 نظر
مهدی
مهدی

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﭘﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭﻍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﺭﻭﺯ ﺑﺎﻋﺚ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﭘﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭﻍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﺭﻭﺯ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻕ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﺷﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻥﻣﯿﺸﻮﺩ؟ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻪ !؟ﺑﺬﺍﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺑﮕﻴﺮﻥ !!!
{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 21 نظر
مهدی
مهدی

قبلنا داشتیم زندگیمونو میکردیمیه سری هم به نت میزدیم.حالا همیشه تو

قبلنا داشتیم زندگیمونو میکردیمیه سری هم به نت میزدیم.حالا همیشه تو نتیم یه سری هم به زندگی میزنیم! قدیما: موی بلند.. ناخن دراز.. واه واه واه الان: موی بلند ناخن دراز ماه ماه ماه قدیما: هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننشالان: هر کی روزه ست باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه ! قدیما مراسم خواستگاری واسه معرفى دخترو پسرا بود ولى حالا فقط واسه معرفى پدر مادرا ست قدیما مردم الکی حلقه دست میکردن که همه فکر کنن متاًهلن مثلاً کسی مزاحم نشه.. امروز اونا که ازدواج کردن قایم میکنن که موارد جدیدو از دست ندنخداییچی بودیم چی شدیم{-3-}

مشاهده همه ی 9 نظر
مهدی
مهدی

پتوشناسی :اگر با يک پتو خوابيدي و موقع بيدار شدن دو

پتوشناسی :اگر با يک پتو خوابيدي و موقع بيدار شدن دو پتو روي خودت ديديبدان که آن مهر مادر استاگر با دو پتو خوابيدي و با يک پتو بيدار شدي بدان که آن از مردم آزاري کسي نيست جز برادرتو اگر با يک پتو خوابيدي و بلند شدي و ديدي که بيست پتو رويت هست بدون که خواهرت داره اتاق رو تميز مي کنهو اگر با پتو خوابیدی و بيدار شدي و ديدي هيچ پتويي روت نيستمطمئن باش که با پتوي بابات خوابيده بودیاگر بي پتو خوابيدي و بي پتو از خواب بيدار شدي، مطمئن باش جز همسرت کسي ديگه تو خونه نبوده
{-60-}{-60-}{-60-}{-60-}

مشاهده همه ی 1 نظر
مهدی
مهدی

یکی اومدتو پی ویم گفت چقدر پست های سیاسیت باحاله آدرس

یکی اومدتو پی ویم گفت چقدر پست های سیاسیت باحاله آدرس بده یه جایزه کوچیک برات بفرستم منم خواستم ثواب کنم آدرس همسایمون که بدبخت خیلی نیازمند بودرو دادمامروز دیدم کردنش تو گونی بردنش
{-12-}{-12-}{-12-}{-12-}

مشاهده همه ی 4 نظر
مهدی
مهدی

‏با هرکی آشنا میشیم یه نفر قبل ما اومده از اعتمادش

‏با هرکی آشنا میشیم یه نفر قبل ما اومده از اعتمادش سوءاستفاده و به همه بدبینش کرده بابا یکم اعتمادم میزاشتین برا ما سوءاستفاده کنیم{-2-}{-2-}{-2-}

مشاهده همه ی 18 نظر
مهدی
مهدی

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ : ﮐﻠﯿﻤﯽ ها برای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ:ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ : ﮐﻠﯿﻤﯽ ها برای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ:ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ : ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ: ﺑﻮﺩﺍﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ : اﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺮﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﺮﮒ ﻣﯿﮑﻨﻦ !!

مشاهده همه ی 4 نظر
مهدی
مهدی

دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ (( گنج )) ((

دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ (( گنج )) (( جنگ)) مى شود ، (( درمان)) (( نامرد)) و (( قهقهه)) (( هق هق )) !!! ولى (( دزد)) همان (( دزد)) است (( درد )) همان (( درد )) است و (( گرگ)) همان (( گرگ)) ... ارى نمی دانم چرا (( من )) (( نم)) زده است و (( يار )) (( راى)) عوض كرده است ، (( راه)) گويى (( هار )) شده ، و (( روز )) ب (( زور )) ميگذرد ، (( اشنا)) را جز در (( انشا )) نميبينى و چه (( سرد)) است اين ((درس)) زندگى ، اينجاست ك (( مرگ)) برايم (( گرم )) ميشود چرا كه (( درد )) همان (( درد )) است

مشاهده همه ی 6 نظر