لحظه  بروز رسانی 
م
م

درد یعنی دلتنگ کسی باشی که ذره ایی براش مهم نیست

درد یعنی دلتنگ کسی باشی که ذره ایی براش مهم نیستزجر یعنی اینو بدونی و باز نتونی بیخیالش بشی


@nabz243

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید