لحظه  بروز رسانی 
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

#با_دلم_گفتم_اگر_تنها_شدی تکلیف چیست گفت تنهایی برایم درد مادر

#با_دلم_گفتم_اگر_تنها_شدی تکلیف چیست گفت تنهایی برایم درد مادر


تکلیف چیست
گفت تنهایی برایم
درد مادر زاد شد
گفتم آخر این تحمل
تا کجا ای خوب من
گفت تا وقتی که روح
ازاین بدن آزادشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

🍃✨🌹✨🍃 🌹🍃❤️💫 اگر روم ز

🍃🌹🍃

🌹🍃❤️💫

اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد
ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد
🌷🍃🌹
و گر به رهگذری یک دم از وفاداری
چو گرد در پی اش افتم چو باد بگریزد
🌹🍃🌷
و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس
ز حقه دهنش چون شکر فروریزد
🌷🍃🌹
من آن فریب که در نرگس تو می‌بینم
بس آب روی که با خاک ره برآمیزد
🌹🍃🌷
فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد
🌷🍃🌹
تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز
هزار بازی از این طرفه‌تر برانگیزد
🌹🍃🌷
بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

سرماى زمستون روكه با دو تا ژاكت ودستكش،شال گردن

سرماى زمستون روكه با دو تا ژاكت ودستكش،شال گردن

سرماى زمستون روكه
با دو تا ژاكت
ودستكش،شال گردن وکلاه
ميشه تحمل كرد

مهم اينه که مهرومحبتمون
سرد نباشه كه
اونوهيچ كاريش نميشه كرد

دلهاتون همیشه گرم
و محبتتون بی اندازه🌾
‍‌🍀🍀🍀

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

نه بـی یادت برآید یکـدم از من نه بی

نه بـی یادت برآید یکـدم از من نه بی

نه بـی یادت برآید یکـدم از من

نه بی رویت جدا گردد غـم از من

بزن بر جانـم  آن زخمی که دانی

بشرط آنکه گویـی مرهـم از من

🌾
‍‌🍀🍀🍀

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

گل بی رخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش

گل بی رخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش

گل بی رخ یار خوش نباشد
بی باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان
بی لاله عذار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالت گل
بی صوت هزار خوش نباشد


"حافظ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

ما و صبح از یک گریبان سر

ما و صبح از یک گریبان سرما و صبح از یک گریبان سر برون آورده ایم

تازه رو دارد جهان را،چهره خندان ما..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

دلم مرید مرادست و دیده رهبر دل سرم فدای خیال

دلم مرید مرادست و دیده رهبر دل
سرم فدای خیال و خیال در سر دل

دلم چگونه نماید قرار در صف عشق
چنین که زلف تو بشکست قلب لشکر دل

تو آن خجسته همای بلند پروازی
که در هوای تو پر می‌زند کبوتر دل

🌾
‍‌🍀🍀

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zakhme-22
آروم و عادیآروم و عادی
zakhme-22

یک سر مو ازغم تو نیست که اندرتن من

یک سر مو ازغم تو 
 نیست که اندرتن من

یک سر مو ازغم تو
نیست که اندرتن من
آب حیاتی ندهد
یا گهری می‌ نشود
🌾
‍‌🍀🍀🍀

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید