لحظه  بروز رسانی 
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

d5f1ba2240dddbe820d124811edfacfa-425

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 11 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

http://upload7.ir/imgs/2014-11/68194135526166513247.jpg

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 7 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ

ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﯽ ﺭﻓﯿﻖ؟ !
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺭﻓﯿﻖ؟ !
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﻄﻠﺒﺖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ
ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ، ﮐﺎﻣﻠﯽ ...
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ... ﺩﺭ ﺩﻟﯽ !
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺭﻡ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ، ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻐﺾ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ ﺷﮑﺴﺖ ...
ﺩﻭﺭﯼ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﮔﻠﺪﺍﻧﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻨﯽ ...
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ !
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﭻ ﭘﯿﭻ ...
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺖ، ﻫﯿﭻ ... ﻫﯿﭻ !
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺍﻥ …!
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰﺭﯾﺰ ...
ﻻﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺰﯾﺰ

http://pic.photo-aks.com/photo/nature/flowers/rose/large/flowers_white_roses_red_rose.jpg

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 5 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

مهربانی همان شاخه گلی ست که کودکی به مادرش میدهد

مهربانی
همان شاخه گلی ست که کودکی به مادرش میدهد
مهربانی همان لبخندی ست که عابران به هم میدهند
مهربانی دست هایی است که کمک میکند
مهربانی صدای پیرمردی ست که عمرش را در اختیارم میگذارد
مهربانی غذای سوخته نو عروسی است که با عشق در سفره خودنمایی میکند
مهربانی اشک هایی ست که پدر را بدرقه میکند
مهربانی کلمات شاعری ست که عشق را می سراید
همه مهربانیم
همه از مهر پاسبانی میکنیم
لبخند میزنیم
اشک میریزیم
با اغوشمان از مهر پذیرایی میکنیم
گاهی بوسه ای بر دست پدربزرگمان میزنیم
مهربانی دستی است که او بر سر ما میکشد
مهربانی لبخند مادران توی چهار سوی قاب عکسی است که خاکش را با نفس هایمان میزداییم
اسان است
مهربانی
شکستنی است
مهربانی
و چه اسان این اسان را می شکنیم


ســرابـــــ
مشاهده همه ی 9 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید

جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد


{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}


نتیجه تصویری برای عكس باستاني عيد نوروز

نتیجه تصویری برای عكس باستاني عيد نوروز
نتیجه تصویری برای عكس باستاني عيد نوروز

مشاهده همه ی 12 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ . ﺟﺎﺩﻩﺍﺵ ﺑﺎﻣﻦ . ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺿﺒﻂ

اس ام اس

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ .. ﺟﺎﺩﻩﺍﺵ ﺑﺎﻣﻦ ... ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ غمگین عاشقانه ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺟﻨﮕﻞ ﺧﯿﺲ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺟﻤﻊﮐﺮﺩﻥ ﻫﯿﺰﻡ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺗﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺑﺎﻣﻦ ... ديوونه کردنت ﺑﺎﻣﻦ ... مجنون ﺑﺎ ﻣﻦ ...
ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﻏﺮﻭﺏ ﺑﺎ ﻣﻦ ... اره تو ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺗﯿﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺻﺒﺢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﯿﺪﺍﺭﮐﺮﺩﻧﺖ ﺑاﻣﻦ ... ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎاااااااااااا ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻭ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ. ......... ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ...........
. . .فقط باش. . .
. . . همین. . .
. . . لیلی با تو . . .

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 3 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

وقتی نمیتونی آرومش کنی. وقتی نمیتونی یه دوستت دارم ساده

اس ام اس

وقتی نمیتونی آرومش کنی.. وقتی نمیتونی یه دوستت دارم ساده بگی.. وقتی نمیتونی احساساتش رو درک کنی.. وقتی همه چی رو به اونی که باهاته ترجیح میدی... وقتی هنوز غرورت واست عزیزتره.. وقتی هرچقدم دلت تنگ میشه بروش نمیاری... وقتی واسه همه چی بهانه میاری.. وقتی نمیخوای واسه همیشه داشته باشیش... یعنی دوسش نداری.... یعنی توی دلت دنبال یه بهترش میگردی.. یعنی خیلی بی معرفتــــــــــــی.......

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

81042632662335254538.jpg
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
37464274198911132825.jpg
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
17183107812073036131.jpg
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
68431265032208459212.jpg
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
13409582865803088625.jpg
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
45529011233539465314.jpg


ســرابـــــ
مشاهده همه ی 9 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

حــرفــای بــعــضــیـا رو بـایــد قــاب کــرد زد بــه دیــوار

حــرفــای بــعــضــیـا رو
بـایــد قــاب کــرد زد بــه دیــوار
بــس کــه
حــرفــاشــون عــکــس از آب درمــیــادمشاهده همه ی 4 نظر
reza
آروم و عادیآروم و عادی
reza

چے میشهـ تو هــمیشهـ باشے واسهـ یهـ بار بیاے یهـ

چے میشهـ تو هــمیشهـ باشے 23.gif

واسهـ یهـ بار بیاے یهـ خوردهـ سر بهـ راهـ شے 23.gif

از ایטּ غرور لعنتے یهـ کܢܢ جداشے 23.gif17.gif

هــمهـ بگטּ کهـ تو دلیل خندهـ هــاشے 7.gif23.gif

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

مشاهده همه ی 7 نظر