لحظه  بروز رسانی 
mr. mohammad
شیطونشیطون
mr. mohammad

هرزگی مختص به تن فروشی نیست همین که از اعتماد

هرزگی مختص به تن فروشی نیست
همین که از اعتماد کسی سوء استفاده کنی! هرزه ای
همین که به دروغ بگی دوستت دارم! هرزه ای
همین که خیانت کنی! هرزه ای
همین که رفاقتت به خاطر پول باشه! هرزه ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mr. mohammad
شیطونشیطون
mr. mohammad

دســــــــــــــــــت هایش با من. جشم هایش در خیابان و دلش.دلش را

دســــــــــــــــــت هایش با من.... جشم هایش در خیابان و دلش.....دلش را نمیخاهم بدانم ولی لعنـــــــــــــــت بر دل هرزه اش....!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mr. mohammad
شیطونشیطون
mr. mohammad

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم . و هیــــچ چشمــــی

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mr. mohammad
شیطونشیطون
mr. mohammad

عاشقـــــــانه های مـــرا بـــه خـــــودت نگیـــــر، مخـــــاطب مــــن،

عاشقـــــــانه های مـــرا بـــه خـــــودت نگیـــــر،

مخـــــاطب مــــن، معشـــــوقـــه ایــست کـــه وجـــودش را به

دنیـــــایی نمیـــــدهــــم

{.......}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید