لحظه  بروز رسانی 
mohammad
سرما زدهسرما زده
mohammad

وقتی خدا بهت دخترمیده یعنی دوستداره

وقتی خدا بهت دخترمیده یعنی دوستداره

وقتی خدا بهت دخترمیده یعنی دوستداره

مشاهده همه ی 4 نظر
mohammad
سرما زدهسرما زده
mohammad

جوکر خطاب به بتمن : تو واسه اونا

جوکر خطاب به بتمن : تو واسه اونا

جوکر خطاب به بتمن :

تو واسه اونا فقط یه عوضی هستی …
مثل من …
فقط الآنه که بهت احتیاج دارن …
زمانی که نخوانت …
مثل آشغال میندازنت دور

مشاهده همه ی 1 نظر
mohammad
سرما زدهسرما زده
mohammad

خسته ازاین خنده های بی اثر

خسته ازاین خنده های بی اثر

خسته ازاین خنده های بی اثر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohammad
سرما زدهسرما زده
mohammad
هه

هه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید