افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
نرم افزار - موتور جست و جو - تبلیغات
ورزشکارورزشکار
نرم افزار - موتور جست و جو - تبلیغات
 لینک
yggvvtg.jpg

ای آنکه غمگینی و سزاواری
وندر نهان سرشک همی باری
رفت آنکه رفت آمد آنکه آمد
بود آنکه بود خیره چه غم داری
هموار خواهی کرد گیتی را؟
گیتی هست کی پذیرد همواری
اندر بلای سخت پدید آید
صبر و بزرگمردی و سالاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نرم افزار - موتور جست و جو - تبلیغات
ورزشکارورزشکار
نرم افزار - موتور جست و جو - تبلیغات
4018351-roses-pic.jpg

رز شگفت انگیز - تقدیم به همه{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
پر از انرژی مثبت برای یک روز و شب خوب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید