لحظه  بروز رسانی 
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜

⇜ یـــه طـرفـه ⇝ بـوבن. همه چیز و ↙️

⇜ یـــه طـرفـه ⇝ بـوבن. همه چیز و ↙️

یـــه طـرفـه ⇝ بـوבن..
همه چیز و ↙️ خــراب میڪنه..
از خـیـابـونـاش گرفته
تـا ◥ رابـطـه ها

مشاهده همه ی 12 نظر
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜

از گدایے پرسیدند : بدبخت تر از تو کسے

از گدایے پرسیدند : بدبخت تر از تو کسے
کامران مولایی - عشق اول

از گدایے پرسیدند :
بدبخت تر از تو کسے هست ؟
خندید و گفت :
آرے،عاشقے ڪہ بہ عشقش نرسد... {-w22-}

مشاهده همه ی 8 نظر
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜

تو را ᓄـيشـב بيشتر בوست בاشت عجول بوבے ،

تو را ᓄـيشـב بيشتر בوست בاشت عجول بوבے ،

تو را ᓄـيشـב بيشتر בوست בاشت
عجول بوבے ، نـᓄـانـבی...

مشاهده همه ی 16 نظر
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜

⇜ בِلـت ڪـہ واسش تنگ ميشہ؟ چيڪار ميڪني؟ +صبر ميڪنم

26.jpg
בِلـت ڪـہ واسش تنگ ميشہ؟
چيڪار ميڪني؟
+صبر ميڪنم ↙️ عڪس جـבيـב ↘ بزارـه smileytop.gif

مشاهده همه ی 23 نظر
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜

פֿـاص بوבטּ توي ←مغزہ→ وگرنـہ واسـہ تولـہ سگم ڪراوات بزني

23.jpg
פֿـاص بوבטּ توي مغزہ
وگرنـہ واسـہ تولـہ سگم ڪراوات بزني פֿـاصميشـہ
ــهـِـ

مشاهده همه ی 5 نظر
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜
∘⋟͜˒͙ᓄـحـⁿ3˓͜

↓↑مِنَت ڪِشے ↓↑ هاے بے בلیل از هر ڪسے بـہ

22.jpg
↓↑مِنَت ڪِشے ↓↑ هاے بے בلیل از هر ڪسے
بـہ اون ↙️ جُراتᓆـَهرهاے بے בلیل ↗ هم میـבہ
پس بــِذار راحت بــِرہ آرـه smiley2.gif

مشاهده همه ی 6 نظر