لحظه  بروز رسانی 
mohajabeh
بی‌حالبی‌حال
mohajabeh

برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار

01174427.jpg
برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار میهنمان همه باهم ختم صلواتی برگزار می کنیم برای شرکت در ختم صلوات تعداد صلوات را از گزینه های داده شده انتخاب کنید. توجه داشته باشید که میتوانید چند گزینه را انتخاب و چندین بار ختم صلوات کنید. در آخر در سایت تعداد صلوات ختم شده اعلام خواهد شد. ختم صلوات 95/11/18 ادامه خواهد داشت...

به ادرس زیر مراجعه کنید و در این کار بزرگ همراه باشید...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohajabeh
بی‌حالبی‌حال
mohajabeh

برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار

01174427.jpg
برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار میهنمان همه باهم ختم صلواتی برگزار می کنیم برای شرکت در ختم صلوات تعداد صلوات را از گزینه های داده شده انتخاب کنید. توجه داشته باشید که میتوانید چند گزینه را انتخاب و چندین بار ختم صلوات کنید. در آخر در سایت تعداد صلوات ختم شده اعلام خواهد شد. ختم صلوات 95/11/18 ادامه خواهد داشت...

به ادرس زیر مراجعه کنید و در این کار بزرگ همراه باشید...


به اشتراک بگذارید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohajabeh
بی‌حالبی‌حال
mohajabeh

برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار

01174427.jpg
برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار میهنمان همه باهم ختم صلواتی برگزار می کنیم برای شرکت در ختم صلوات تعداد صلوات را از گزینه های داده شده انتخاب کنید. توجه داشته باشید که میتوانید چند گزینه را انتخاب و چندین بار ختم صلوات کنید. در آخر در سایت تعداد صلوات ختم شده اعلام خواهد شد. ختم صلوات 95/11/18 ادامه خواهد داشت...

به ادرس زیر مراجعه کنید و در این کار بزرگ همراه باشید...


به اشتراک بگذارید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohajabeh
بی‌حالبی‌حال
mohajabeh

برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار

01174427.jpg
برای شادی روح و سلامتی آتش نشان های مخلص و فداکار میهنمان همه باهم ختم صلواتی برگزار می کنیم برای شرکت در ختم صلوات تعداد صلوات را از گزینه های داده شده انتخاب کنید. توجه داشته باشید که میتوانید چند گزینه را انتخاب و چندین بار ختم صلوات کنید. در آخر در سایت تعداد صلوات ختم شده اعلام خواهد شد. ختم صلوات 95/11/18 ادامه خواهد داشت...

به ادرس زیر مراجعه کنید و در این کار بزرگ همراه باشید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohajabeh
بی‌حالبی‌حال
mohajabeh

سلام علیکمدوستان گرامی به گروه تازه تاسیس ما بپویندید لطفا حمایت

سلام علیکم
دوستان گرامی به گروه تازه تاسیس ما بپویندید لطفا حمایت کنید
https://facenama.com/mohajabeh-mihanblog/msg:invited

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohajabeh
بی‌حالبی‌حال
mohajabeh

آزادی کلمه زیبایست اما بستگی داره چه کسی این آزادی را

آزادی کلمه زیبایست اما بستگی داره چه کسی این آزادی را برای تو تعریف کنه کاش به همین راضی می شدند که بنام آزادی روسری ات را بردارند !! مواظب قدمهای بعدی باش تا به بهانه آزادی بر هویت تو لباس برهنگی نپوشانند.


مشاهده همه ی 1 نظر