لحظه  بروز رسانی 
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

روز را خورشید میسازد و روزگار را ما

روز را خورشید میسازد و روزگار را ما

ما را قلب زنده نگه میدارد و قلب را عشق

پس زندگی را عاشقانه بساز

مشاهده همه ی 1 نظر
مـــــــــــــیلـــادــ
گرفتارگرفتار
مـــــــــــــیلـــادــ

@moein2000
70205822418691334519.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

دشتــــــ هایی چه فراخ.کوه هایـــــی چه بلندمن در این آبادی.پی چیزی

دشتــــــ هایی چه فراخ..

کوه هایـــــی چه بلند

من در این آبادی...

پی چیزی میگشـــــــــــــــــــــــتم:

پی خوابی شاید

پی نوری ریگی لبخندیــ

مشاهده همه ی 7 نظر
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست  آه بی تاب

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست 

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست 

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب 

در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست 

مشاهده همه ی 1 نظر
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

من امشب تا سحر خوابم  نخواهد برد همه اندیشه ام اندیشه

من امشب تا سحر خوابم  نخواهد برد
همه اندیشه ام اندیشه فرداست
وجودم از تمنای تو سرشار است
زمان در بستر شب خواب و بیدار است 
هوا آرام  شب خاموش   راه آسمانها باز
خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز

مشاهده همه ی 1 نظر
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش گر که گورم بشکافند

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش
گر که گورم بشکافند
عیان می بینند
زیر خاکستر جسمم باقی است
آتشی سرکش و سوزنده هنوز

مشاهده همه ی 1 نظر
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

زیر خاکستر ذهنم باقی است آتشی  سرکش و سوزنده هنوز یادگاری

زیر خاکستر ذهنم باقی است
آتشی  سرکش و سوزنده هنوز
یادگاری است ز عشقی سوزان
که بود گرم و فروزنده هنوز

عشقی آن گونه که بنیان مرا
سوخت از ریشه و خاکستر کرد
غرق در حیرتم از اینکه چرا
مانده ام زنده هنوز

مشاهده همه ی 1 نظر
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

شيشه ي پنجره را باران شست  از دل من اما  چه

شيشه ي پنجره را باران شست 
از دل من اما 
چه کسي نقش تو را خواهد شست ؟

مشاهده همه ی 1 نظر
moein
آروم و عادیآروم و عادی
moein

روزها تند ولی قشنگ میگذرند. پر از دغدغه های شیرین

روزها تند ولی قشنگ میگذرند... پر از دغدغه های شیرین...

مشاهده همه ی 1 نظر