لحظه  بروز رسانی 
♥Ṃὄђᾄмᾄḋ♥
خجالتیخجالتی
♥Ṃὄђᾄмᾄḋ♥

چشم های تو یک مرض مسری دارند هر بار نگاه

چشم های تو یک مرض مسری دارند
هر بار نگاه می کنمت ، تب می کند وجودم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥Ṃὄђᾄмᾄḋ♥
خجالتیخجالتی
♥Ṃὄђᾄмᾄḋ♥

صدای گام های تو ضربان زندگی من است با

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه ی زنده بودنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید