لحظه  بروز رسانی 
mohamadreza
شادشاد
mohamadreza

sousha.........

مشاهده همه ی 20 نظر
mohamadreza
شادشاد
mohamadreza

sousha...........

مشاهده همه ی 6 نظر
mohamadreza
شادشاد
mohamadreza

sousha.........

مشاهده همه ی 4 نظر
mohamadreza
شادشاد
mohamadreza

این عکس را اریک سولهیم گرفته است. این عکس در واقع

این عکس را اریک سولهیم گرفته است. این عکس در واقع با ترکیب ۳۸۸۸ عکس که در طول یک سال از یک منظره واحد گرفته شده‌اند، ایجاد شده است. هر عکس، تنها یک پیکسل عرض دارد و وقتی از راست به چپ تصویر می‌روید، گذر فصل‌ها از بهار تا تابستان اسلوی نروژ را می‌توانید ببینید.......

sousha

مشاهده همه ی 4 نظر
mohamadreza
شادشاد
mohamadreza

sousha......

مشاهده همه ی 2 نظر